Syvällä

Miten sähkön hinta määräytyy? – vähittäis- ja tukkumarkkinan vaikutus sähkön hintaan

Sähkösopimusten hintojen ja markkinakehityksen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön vähittäismarkkinoita ja mitä tapahtui suurten hintavaihteluiden taustalla. Miksi sähkösopimukset olivat niin kalliita? Miksi tarjolla oli pelkkiä pörssisähkösopimuksia? Miksi joku maksoi sähköstään kymmenen kertaa enemmän kuin toinen?

11/2023

Syvällä

Aktiivinen ostaja sähkön tukkumarkkinalla

Sähkön vuorokausimarkkinalla selvästi suurin osa kysynnästä on hinnasta riippumatonta. Tämä tarkoittaa, että ostajat ovat tyypillisesti valmiita hankkimaan sähköä hinnalla millä hyvänsä, tai näin ainakin tarjouskäyttäytymisen perusteella voisi olettaa. Tarjontapuolella tarjoushinnat nousevat tasaisemmin, kunnes niukkuuden iskiessä ne nousevat pystysuoraan.

12/2022

Syvällä

Sähkön tukkumarkkinoiden hintakatosta ekonomistin näkökulmasta

Useatkin tahot ovat viime aikoina ehdottaneet julkisuudessa sähkön tukkumarkkinoille hintakattoa. Keskustelu näyttää helposti typistyvän eipäs-juupas -väittelyksi, jossa hintakattoa kategorisesti joko vaaditaan tai vastustetaan. Asia ei ole kuitenkaan ollenkaan näin mustavalkoinen, vaan se on huomattavan monitahoinen.

08/2022