Rekisteriseloste Energiaviraston Reilua Energiaa -uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Energiavirasto
Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki
Anu Becker
anu.becker@energiavirasto.fi
puh. 029 5050 505

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Reilua Energiaa -uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on viranomaisviestinnän toteuttaminen ja asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitaminen. Lähetämme uutiskirjeen jakelulistalle tietoa Reilua Energiaa -verkkolehden sisällöistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tilaajista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin voi liittyä tilaamalla Reilua Energiaa -uutiskirjeen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään toistaiseksi.

9. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyytäessä tai Energiaviraston niin päättäessä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Energiaviraston tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröityneellä on oikeus kieltää meitä lähettämästä sähköpostia.