Lainsäädäntö

EU uudistaa päästökauppaa

Euroopan unioni uudistaa päästökauppadirektiivin pyrkiessään kohti uutta, kiristettyä päästötavoitetta vuodelle 2030. Euroopan komission tavoitteena on sekä kiristää päästörajoja että laajentaa päästökauppaa uusille sektoreille.

06/2021

teksti Anu Becker

kuvat Unplash

Ilmastoneutraaliksi vuonna 2050 pyrkivä Euroopan unioni kiristää vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 40 prosentista vähintään 55 prosenttiin. Kaikki unionin voimassa oleva ilmasto- ja energialainsäädäntö sovitetaan nyt yhteen vuoden 2030 korotetun, vähintään -55 prosentin tavoitteen kanssa, tämän mukana uudistetaan myös päästökauppadirektiivi.

Neuvotteleva virkamies Laura Aho ympäristöministeriön ilmastoyksiköstä kertoo direktiivin valmistelun olevan jo pitkällä: ”Komission ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamiseksi annetaan 14. heinäkuuta, siten komission sisäinen valmistelutyö direktiiviehdotuksen osalta alkaa olla loppusuoralla.”

Ahon mukaan komissio on kertonut näkevänsä tarpeelliseksi sekä kiristää että laajentaa päästökauppaa: ”Keskeisiä kysymyksiä uudistuksessa ovat muun muassa mikä on päästökauppasektorin uusi tavoite ja miten siihen päästään esimerkiksi päästökaton kertaluonteisen laskemisen, vuosittaisen päästövähennyskertoimen muutoksen tai näiden yhdistelmän avulla. Lisäksi iso kysymys on päästökaupan laajentaminen uusille sektoreille. Komissio on ilmoittanut, että se tulee ehdottamaan päästökaupan käyttöönottoa ainakin EU-jäsenmaiden sisäisessä merenkulussa ja harkitsee myös, tulisiko erillinen päästökauppa ottaa käyttöön myös tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen osalta.”

Vuonna 2003 voimaantullutta päästökauppadirektiiviä on uudistettu useita kertoja päästökauppakausien vaihtumisen ja muiden muutostarpeiden myötä. EU:n laajuinen päästökauppa (ETS) kattaa tällä hetkellä teollisuuden, energiantuotannon ja Euroopan talousalueen sisäisen lentoliikenteen päästöt.

 

Neuvotteleva virkamies Laura Aho on ympäristöministeriössä päävastuussa päästökauppadirektiivin uudistamisesta osana EU:n ilmasto- ja energialainsäädännön kokonaisuudistusta Fit for 55 -lainsäädäntöpakettia.

Lue myös

Lainsäädäntö

Kestävyys- ja jakeluvelvoitelait uudistuvat – mikä muuttuu?

Kysyimme työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Harri Haavistolta, millaisia muutoksia uusi lainsäädäntö on tuomassa biomassojen ja biopolttoaineiden kestävyyden osoittamiseen sekä liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteisiin.

05/2024

Lainsäädäntö

Ristiinsubventio on eriyttämissääntelyn vastaista myös yritysjärjestelyissä – KHO:n ratkaisu palauttaa Energiaviraston linjauksen voimaan

Korkeimman hallinto-oikeuden maaliskuussa 2024 antama ratkaisu vahvistaa Energiaviraston linjauksen: sähkö- ja maakaasuyhtiöitä koskeva eriyttämisvelvollisuus pitää sisällään ristinsubvention kiellon, ja kieltoa on noudatettava myös yhtiön jakautumistilanteissa.

05/2024

Lainsäädäntö

EU lainsäädännöllä sähkölaitteista pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätettäviä

Kun kodinkone tai sähkölaite hajoaa, on usein edessä uuden laitteen hankinta. Vaikka korjaaminen olisi ekologisin ja järkevin vaihtoehto, on se usein hankalaa tai jopa mahdotonta. Tämä muuttuu, kun tuotteiden lainsäädäntöä päivitetään ja uusia tuotteita tulee EU:n ekosuunnittelusääntelyn piiriin. Ekosuunnittelu tähtää entistä enemmän energiatehokkuuden lisäksi myös laitteiden käyttöiän pidentymiseen ja entistä parempaan kierrätettävyyteen.

06/2023