Ilmasto

Tietoja ja toimintaa – energianeuvonnasta säästöjä kotitalouksille

Energianeuvontaa saaneet kansalaiset arvostavat saamaansa opastusta ja myös toteuttavat energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä lisääviä toimenpiteitä kotona, ilmenee alkusyksystä tehdystä seurantakyselystä. Neuvontapalvelut tuotetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti Energiaviraston rahoituksella.

01/2022

teksti Leila Timonen

kuvat Pexels

Energianeuvontaa kuluttajille on ollut tarjolla jo yli vuosikymmenen ajan, ja sitäkin ennen tietoa ja opastusta on ollut saatavilla useiden toimijoiden ja kampanjoiden kautta. Energianeuvonta on laajentunut merkittävästi Energiaviraston rahoittamien alueellisten energianeuvojien myötä ja neuvontaa on nyt tarjolla maakuntatasolla.

“Alueellisilla energianeuvojilla on paras tuntuma oman maakuntansa asukkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Motivan tuottamat valtakunnalliset neuvontakonseptit ja kampanjat ovat puolestaan lisänneet neuvonnan vaikuttavuutta sekä yhdenmukaisuutta ja samalla hitsanneet yhteen erilaisista toimijoista koostuvan neuvontaverkoston”, ylitarkastaja Johanna Kirkinen Energiavirastosta kertoo.

Taloyhtiöt huomioitiin omalla kampanjalla

Verkoston voima pääsi oikeuksiinsa keväällä 2021 toteutetussa taloyhtiöille suunnatussa neuvontakampanjassa. Alueelliset neuvojat veivät tiiviissä aikataulussa läpi Motivan neuvontakonsepteja, joissa taloyhtiöille levitettiin tietoa muun muassa energiaremonteista, sähköautojen latauspisteistä, aurinkosähköstä ja asumisen energiatehokkuudesta.

“Pandemian vuoksi neuvonta siirtyi verkkoon, vaikka tavoitteena oli päästä kasvokkain tapaamaan taloyhtiöiden päättäjiä ja asukkaita. Toisaalta webinaarit ovat osallistujille vaivaton ja nopea tapa päivittää tiedot ajankohtaisista asioista, etäisyydet tai maakunnan rajat eivät tule vastaan ja tallenteitahan voi katsoa omaan tahtiin myöhemminkin”, Kirkinen sanoo.

Energianeuvojat järjestivät yhteensä yli viisikymmentä paikallista, maakuntarajat ylittävää tai valtakunnallista webinaaria tai verkkotapaamista eri kohderyhmille. Myös kiinteistöalan toimijoita – isännöitsijöitä, kiinteistömanagereita ja suunnittelijoita – kutsuttiin mukaan verkostoitumaan taloyhtiöiden hallitusten ja asukkaiden kanssa.

Motiva ja alueelliset energianeuvojat kokosivat kevään teemat yhteen ja julkaisivat kattavan artikkelisarjan taloyhtiöille. Julkaisut painetuissa ja verkkomedioissa sekä sosiaalisessa mediassa saatu näkyvyys nosti taloyhtiöiden energia-asiat vaivatta miljoonan silmäparin eteen.

Henkilökohtaisesti apua isoihin ratkaisuihin

Energianeuvojaan otetaan yhteyttä tavallisesti silloin, kun kotona tai taloyhtiössä harkitaan tilojen tai käyttöveden lämmitykseen liittyviä remontteja ja haetaan keinoja lämmitysenergian tarpeen pienentämiseen. Aurinkosähköön liittyvät neuvontapyynnöt lisääntyvät keväisin. Teknisten kysymysten rinnalla energianeuvojilta kysytään investoinnin takaisinmaksuaikoja sekä tukimahdollisuuksia.

“Kotitaloudet tehostavat energiankäyttöä uudistamalla kodin LVI-teknisiä järjestelmiä, mutta myös parantamalla säätö- ja ohjausjärjestelmien toimintaa sekä lisäeristyksen ja tiivistämisen avulla. Energianeuvoja pystyykin antamaan tietoa erilaisten toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja hyödyistä”, asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta sanoo.

Neuvontaa kehitetään edelleen auttamaan omakotiasukkaita suunnittelemaan energiatehokkuuden parantamista pidemmällä tähtäimellä muun muassa tulevien peruskorjausten yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä. Ajatuksena on, että asukkailla olisi laadittuna ajoittain päivitettävä pitkän aikavälin suunnitelma talon kunnossapidosta ja energiatehokkuuden parantamisesta.

Palvelu saa kiitosta asiantuntevasta, ymmärrettävästä ja puolueettomasta neuvonnasta. Lähes 90 prosenttia vastanneista antaa hyvän tai erinomaisen arvion saamastaan palvelusta.
Energianeuvojat sekä Motivassa että maakunnissa vastaavat kotitalouksien kysymyksiin sähköpostitse ja puhelimitse. Motivan asiantuntijat vastaavat myös Facebookissa Asiaa energiasta -sivulta lähetettyihin kysymyksiin.

Neuvonta tuottaa säästöä

Energianeuvonnan vaikuttavuutta seurataan kahdesti vuodessa tehtävän kyselyn avulla. Kyselyn tulosten ja yleisimpien toimenpiteiden keskimääräisten säästöjen pohjalta on laskettu neuvonnalla jo saavutettu säästö, potentiaaliset säästöt harkituista toimenpiteistä sekä arvio päästöjen vähentymisestä.

“Tällä vajaan viiden kuukauden mittaisella seurantakaudella neuvonnan vaikuttavuudeksi arvioitiin yhteensä lähes 2 900 megawattituntia. Siitä erilaisten lämpöpumppujen ilmaisenergian osuus on 2 400 megawattituntia ja loput etenkin aurinkosähköstä ja erilaisista energiansäästötoimenpiteistä saavavia hyötyjä”, johtava asiantuntija Lea Gynther Motivasta sanoo.

Neuvonnalla saavutettava säästö ja uusiutuvan energian käytön lisäys vastaa noin 1 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Sähköntuotannon keskimääräisellä päästökertoimella laskettuna tämä merkitsee noin 2,5 kilotonnin vuotuista pienenemistä, jos sama investointitahti jatkuu läpi vuoden.

Tuuppauksen edut tunnistettu

Energianeuvonnan ja kulutustiedon vaikutuksia kotitalouksien sähkönkulutukseen tutkineen kokeiluhankkeen tulokset on julkaistu kansainvälisessä Energy Policy -aikakauslehdessä. Kokeiluhankkeen toteuttivat Oulun yliopiston BCDC-hanke, Motiva ja Porvoon Energia Energiaviraston rahoituksella vuosina 2017–2020.

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja olivat neuvonnan ajoituksen tärkeys, ajankohtainen neuvontasisältö sekä kotitalouden tilanteeseen sopivien toimenpide-ehdotusten tarjoaminen. Kulutusseurantapalveluiden kehittämisessä tulisi panostaa tietosisällön ohella helppokäyttöisyyteen, saavutettavuuteen sekä tietoturvaan.

Kokeiluhankkeen tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti kuluttajien energianeuvonnan kehittämisessä.

Lue lisää

 

Lue myös

Ilmasto

Energiatehokkuuden pulssilla

Suomalaiset energiankäyttäjät varautuvat energian hinnan ja saatavuuden vaihteluihin ja siirtyvät kohti kestäviä energiaratkaisuja. Luotettavaa ja rohkaisevaa energiatietoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Energiaviraston ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan pitkäaikainen, moninainen ja toimiva yhteistyö luotsaa suomalaista yhteiskuntaa kohti vihreää siirtymää.

04/2022

Ilmasto

Päästöjen vapaaehtoinen kompensointi kaipaa yhteisiä sääntöjä

Päästökompensaation vapaaehtoiset markkinat kasvavat vauhdilla. Yritysten ja kuluttajien ponnistelut ovat yhä tärkeämpiä hiilineutraaliutta hakevalle maailmalle, mutta päästöhyvitysten kauppaan tarvitaan nopeasti pelisäännöt.

12/2021

Ilmasto

Tavoitteena taloudellisesti toimiva ja kestävä energiajärjestelmä

Energiamarkkinan toimivuus on elintärkeä osa yhteiskunnan toimivuutta. Vaikka energiateollisuutta ohjaavat voimakkaasti perustavanlaatuiset taloudelliset voimat, on sääntely tärkeä suojakeino energiamarkkinan tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Samalla liika sääntely saattaa vähentää investointeja energiaan ja markkinavetoisen innovaation määrää. Miten markkinatalous toteutuu energia-alalla Suomessa, ja mikä on sääntelyn rooli?

12/2021