Ilmasto

Pidempi elinkaari, parempi energiatehokkuus, halvempi hinta – lamppujen energiamerkintä uudistui

EU:n energiamerkintä valonlähteille eli lampuille, polttimoille sekä LED-moduuleille on uudistunut auttaen kuluttajia pienentämään hiilijalanjälkeään sekä energiakustannuksiaan. Uutta energiamerkintää on voinut nähdä kaupoissa ja verkkokaupoissa syyskuun alusta asti. Uudistusten yhtenä tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä keskivertokotitalous joutuisi ostamaan vain yhden valonlähteen vuodessa.

10/2021

teksti Laura Keinänen

kuvat European Union, 2021

Lamppujen ja valonlähteiden energiamerkinnän uudistus on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa uusien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten myötä energiamerkinnät uudistuvat tuoteryhmä kerrallaan tehden tilaa yhä energiatehokkaammille tuotteille. Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän avulla saavutettavat säästöt vastasivat vuonna 2020 jopa kymmentä prosenttia koko EU:n primäärienergiankulutuksesta.

Uudistuksen taustalla suuret edistysaskeleet valonlähteiden energiatehokkuudessa

Valonlähteiden energiatehokkuus paranee huimaa vauhtia teknologioiden kehittyessä. EU:ssa etenkin LED-moduulien myynti on kokenut kovaa kasvua: vuonna 2008 myydyistä lampuista 0 prosenttia oli LED-moduuleja, kun taas vuonna 2015 vastaava luku oli 22 prosenttia. Lisäksi LED-moduulien keskiarvoinen energiatehokkuus on nelinkertaistunut vuosien 2009 ja 2015 välillä – hintojen pudotessa yhtäaikaisesti: vuonna 2017 tyypillinen LED-lamppu kotitalouskäyttöön oli jopa 75 prosenttia halvempi kuin vuonna 2010.

Arvioiden mukaan EU:ssa ostettiin 1500 miljoonaa valonlähdettä vuonna 2020. Luvun arvioidaan putoavan 600 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä, vaikka valonlähteiden kulutuksen uskotaan kasvavan yli 17 prosenttia. Tämä johtuu LED-valonlähteiden kasvaneesta energiatehokkuudesta ja pidentyneestä elinkaaresta. Vuonna 2010 keskivertokotitalous osti 7 valonlähdettä vuodessa, 4 vuonna 2020, ja vuoteen 2030 mennessä määrän on arvioitu putoavan alle yhden.

Ennen uudistusta suurin osa valmistetuista lampuista ja LED-moduuleista oli saavuttanut parhaimmat energialuokat. Uusi energiatehokkuusasteikko on tiukempi, jolloin vain muutamat tuotteet yltävät A- ja B-luokkiin varmistaen, että tarjonta kehittyy odotetusti yhä energiatehokkaampaan suuntaan. Lisäksi valonlähteille asetettiin kiertotaloutta edistäviä sekä valon laatua parantavia vaatimuksia. Nyt edessä on 18 kuukauden siirtymäaika, jotta markkinoilta saadaan pois vanhoilla energiamerkinnöillä varustetut ja siten energiatehokkuudeltaan tehottomammat tuotteet. Verkkokaupoissa tai muussa etämyynnissä uudet merkit tulee päivittää aiemmin.

”Lamppujen uusi energiamerkintä auttaa kuluttajaa tekemään ostovalinnan energiatehokkaammasta tuotteesta, mikä puolestaan auttaa säästämään sekä energiaa että rahaa pienentyneen sähkölaskun kautta. Energiatehokkaammat valonlähteet auttavat vähentämään päästöjä ja edesauttavat näin hiilineutraaliuden tavoittelua”, kommentoi Johanna Kirkinen Energiavirastolta.

Pienillä muutoksilla suuria vaikutuksia

Merkittävin muutos kuluttajan kannalta uusissa energiamerkinnöissä on selkeämpi A–G-tehokkuusasteikko, josta on pudotettu plusluokat pois. Lisäksi uuteen energiamerkintään on lisätty QR-koodi, joka vie Euroopan komission tuotetietokanta EPREL:iin, jossa kuluttajat voivat vertailla tuotteiden energiatehokkuutta ja muita ominaisuuksia.

Jo uudistuneita tuoteryhmiä ovat jääkaapit ja pakastimet, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet ja televisiot. Lamppujen ja valonlähteiden jälkeen uuden, skaalatun energiatehokkuusasteikon saavat kuivausrummut, lämpöpumput, ilmastointilaitteet, uunit ja liesituulettimet. Tulevina vuosina loputkin tuoteryhmät saavat uuden energiamerkinnän ja uudelleenskaalatun energiatehokkuusluokituksen.

Komission vaikuttavuusarvioinnin mukaan uusien lamppujen ja valonlähteiden energiatehokkuusvaatimusten ansiosta kasvihuonepäästöjä syntyy vuoteen 2030 mennessä vuosittain 7 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (Mt CO2-ekv.) vähemmän kuin tilanteessa, jossa EU-vaatimuksia ei olisi ollenkaan.

Energiamerkintä on auttanut kuluttajia tekemään valistuneita valintoja jo yli 25 vuoden ajan, ja työ kestävämmän tulevaisuuden eteen jatkuu EU:ssa sekä täällä Suomessa Energiavirastolla. Ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimusten odotetaan pienentävän kuluttajien menoja kymmenillä miljardeilla euroilla vuosittain, unohtamatta muita hyötyjä ympäristölle, valmistajille sekä jälleenmyyjille.

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset yhdessä nopeasti kehittyvän teknologian kanssa ovat saavuttaneet merkittäviä edistysaskeleita valonlähteiden energiatehokkuudessa, eliniässä ja hintatasossa

  • Arvioiden mukaan EU:ssa ostettiin 1500 miljoonaa valonlähdettä vuonna 2020. Luvun arvioidaan putoavan 600 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.
  • Vuonna 2010 keskivertokotitalous osti 7 valonlähdettä vuodessa, 4 vuonna 2020, ja vuoteen 2030 mennessä määrän on arvioitu putoavan alle yhden.
  • LED-moduulien keskiarvoinen energiatehokkuus on nelinkertaistunut vuosien 2009 ja 2015 välillä.
    Vuonna 2017 tyypillinen LED-lamppu kotitalouskäyttöön oli jopa 75 % halvempi kuin vuonna 2010.

Lue lisää

> Energiamerkinta.fi
> Lampputieto.fi
> Koulutus jälleenmyyjille

Lue myös

Ilmasto

Uusiutuvan energian osuus jatkaa kasvuaan

Uusiutuvan energian tuotanto oli Suomessa viime vuonna ennätykselliset 159 terawattituntia eli noin 43 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi‒kesäkuu) palattiin koronavuosia edeltäneelle tasolle, eli uusiutuvan energian osuus oli 40 prosenttia.

12/2022

Ilmasto

Jakeluvelvoitteella liikenteen hiilidioksidipäästöjä alemmas

Jakeluvelvoite on keskeisin liikenteen hiilidioksidipäästöjen alentamisen keino Suomessa. Jakeluvelvoitteen tarkoitus on edistää tieliikenteen fossiilisten polttoaineiden korvaamista kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla polttoaineilla. Polttoaineiden suurimmat jakelijat ovat velvoitettuja huolehtimaan siitä, että myytävästä polttoaineesta 34 prosenttia on bio- tai sähköperäistä vuonna 2030.

12/2022

Ilmasto

Alkuperätakuut varmistavat uusiutuvan lämmön ja hukkalämmön alkuperän

Lämpöä tuotetaan erilaisilla energialähteillä. Kodin lämmitykseen käytettävän lämmön alkuperään voi sähkön alkuperän tavoin vaikuttaa monin tavoin. Alkuperätakuilla voi varmistaa, että lämpöenergia on peräisin uusiutuvista energialähteistä tai hukkalämpöä.

12/2022