Tekijät

Kuopion kupeessa investoidaan uusiutuvaan energiaan

Haapaniemen voimalaitoksen energiatalousinsinööri Eero Taskinen pyrkii viemään laitosta ympäristöystävälliseen suuntaan.

11/2018

teksti Miina Viljanen

kuvat Akseli Muraja

”Tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä ala, josta puhutaan juuri nyt.”

Näin kertoo Eero Taskinen, joka työskentelee Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksella energiatalousinsinöörinä. Haapaniemen voimalaitos sijaitsee Kuopiossa lähes kaupungin kyljessä kiinni.

”Kuopion tori on meidän kaupunkilaisten mielestä koko maailman napa, ja sinne on voimalaitokselta vain yksi kilometri”, Taskinen avaa laitoksen tarinaa.

Haapaniemen voimalaitos tuottaa lähes tuhat gigawattituntia kaukolämpöä ja reilut 300 gigawattituntia sähköä vuodessa. Polttoainetta kuluu vuoden aikana 14 500 rekka-autollista, ja siitä riittää sähköä yli 30 000 omakotitalon tarpeisiin.

Työkseen Taskinen pyrkii viemään laitosta ympäristöystävällisempään suuntaan. Hän etsii kehityskohteita säästääkseen energiaa ja parantaakseen laitoksen energiataloutta.

Energia-ala puhuttaa, koska sillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen aiheuttajana ja ratkaisijana. Fossiiliset polttoaineet kattavat edelleen lähes 80 prosenttia koko maailman energiankulutuksesta. Euroopan unioni pyrkii rajoittamaan haitallisia päästöjä päästökaupalla, jossa myös Haapaniemen laitos on mukana.

Päästökauppa on markkinapaikka, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset voivat myydä ja ostaa päästöoikeuksia toisiltaan. Mitä enemmän päästöjä, sitä enemmän täytyy ostaa oikeuksia. Järjestely kannustaa laitoksia investoimaan uusiutuvaan energiaan: edelläkävijät voittavat päästömarkkinoilla ja pahimmille tupruttelijoille kaupankäynti käy kalliiksi.

Haapaniemen voimalaitoksella investoidaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Uusi kattila polttaa myös biopolttoaineita.

Vuoden aikana päästöoikeuden hinta on kolminkertaistunut.

”200 000 tonnin hiilidioksidipäästöt maksavat nykyisellä päästöoikeuden hinnalla noin neljä miljoonaa euroa vuodessa”, Taskinen tähdentää.

Haapaniemen laitos kuuluu toistaiseksi päästökaupan maksajapuolelle. Se joutuu ostamaan kaksi kolmasosaa oikeuksistaan markkinoilta, mutta suunta on jatkuvasti alaspäin.

Pelkästään tällä vuosikymmenellä voimalaitoksen päästöt ovat laskeneet 60 prosenttia.

Ympäristöystävällisyyteen on investoitu 150 miljoonaa euroa. Tuore kattilatekniikka hillitsee päästöjä ja mahdollistaa myös biopolttoaineiden käytön. Savukaasupesuri säästää polttoainetta satoja tuhansia megawattitunteja vuodessa. Uutta teknologiaa edustaa myös näytteenottorobotti, joka testaa paikalle saapuvan polttoaineen ennen kuorman purkua.

Taskisen mukaan ympäristö on huomioitu laitoksella sen perustamisesta saakka, sillä turve on tuotu aina paikallistuotantona. Vielä kahdeksan vuotta sitten laitos pyöri pääasiassa turpeella, tänään suurimmaksi osaksi biopolttoaineilla. Kivihiiltä ei laitoksella palanut viime vuonna ollenkaan.

”Tulevaisuudessa päästöjen paisuvat kustannukset ohjaavat laitoksen toimintaa yhä voimakkaammin.”

Aikaisemmin polttoainekuski testasi kuorman laadun, nyt sen hoitaa näytteenottorobotti. Robotti ottaa turpeesta näytteitä satunnaisotannalla.

Haapaniemen voimalaitos on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos. Laitoksen omistaa Kuopion Energia.

Laitos aloitti toimintansa vuonna 1972. Polttoaineena käytettiin pohjoissavolaista turvetta.

Uusi kattilatekniikka vuonna 2011 mahdollisti siirtymisen kohti biopolttoaineita. Nyt turpeen osuus polttoaineesta on 40 prosenttia, biopolttoaineen 60. Biopolttoaineena käytetään metsien hakkuutähteitä ja sahateollisuuden sivutuotteita.

Laitos tuottaa vuosittain noin 300 GWh sähköä ja 1000 GWh kaukolämpöä.

Lue myös

Tekijät

Aurinkosähköä myös kerrostaloihin

Parin vuoden päästä Tampereelle valmistuu kerrostalo, jonka katolle tulee oma 11 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä. Asunto Oy Kasööri on 51 asunnon ja yhden liiketilan rakennus, jonka oma aurinkosähkö aiotaan hyödyntää yleisten tilojen valaistuksessa ja ilmanvaihtojärjestelmässä.

10/2021

Tekijät

Energiamurrokseen vauhtia informaatio-ohjauksella

Energiansäästöön kannustava neuvonta ja kulutustieto auttavat kotitalouksia vähentämään sähkönkulutustaan etenkin talvikuukausina, jolloin sähköä kuluu eniten. Informaatio-ohjauksen vaikutuksia selvitettiin kolmivuotisessa kokeiluhankkeessa, jonka tulokset julkaistiin marraskuun alussa.

11/2020

Tekijät

Palvelut pilvessä – ensimmäisenä valtiolla

Energiavirasto siirsi ensimmäisenä valtion toimijana kaikki palvelunsa pilveen tammikuussa 2020. Nyt meillä on jatkuva valmius toimia viimeisimpien teknologioiden kautta, kertoo asiantuntija Petteri Mäkelä.

03/2020