Tekijät

Kuopion kupeessa investoidaan uusiutuvaan energiaan

Haapaniemen voimalaitoksen energiatalousinsinööri Eero Taskinen pyrkii viemään laitosta ympäristöystävälliseen suuntaan.

11/2018

teksti Miina Viljanen

kuvat Akseli Muraja

”Tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä ala, josta puhutaan juuri nyt.”

Näin kertoo Eero Taskinen, joka työskentelee Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksella energiatalousinsinöörinä. Haapaniemen voimalaitos sijaitsee Kuopiossa lähes kaupungin kyljessä kiinni.

”Kuopion tori on meidän kaupunkilaisten mielestä koko maailman napa, ja sinne on voimalaitokselta vain yksi kilometri”, Taskinen avaa laitoksen tarinaa.

Haapaniemen voimalaitos tuottaa lähes tuhat gigawattituntia kaukolämpöä ja reilut 300 gigawattituntia sähköä vuodessa. Polttoainetta kuluu vuoden aikana 14 500 rekka-autollista, ja siitä riittää sähköä yli 30 000 omakotitalon tarpeisiin.

Työkseen Taskinen pyrkii viemään laitosta ympäristöystävällisempään suuntaan. Hän etsii kehityskohteita säästääkseen energiaa ja parantaakseen laitoksen energiataloutta.

Energia-ala puhuttaa, koska sillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen aiheuttajana ja ratkaisijana. Fossiiliset polttoaineet kattavat edelleen lähes 80 prosenttia koko maailman energiankulutuksesta. Euroopan unioni pyrkii rajoittamaan haitallisia päästöjä päästökaupalla, jossa myös Haapaniemen laitos on mukana.

Päästökauppa on markkinapaikka, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset voivat myydä ja ostaa päästöoikeuksia toisiltaan. Mitä enemmän päästöjä, sitä enemmän täytyy ostaa oikeuksia. Järjestely kannustaa laitoksia investoimaan uusiutuvaan energiaan: edelläkävijät voittavat päästömarkkinoilla ja pahimmille tupruttelijoille kaupankäynti käy kalliiksi.

Haapaniemen voimalaitoksella investoidaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Uusi kattila polttaa myös biopolttoaineita.

Vuoden aikana päästöoikeuden hinta on kolminkertaistunut.

”200 000 tonnin hiilidioksidipäästöt maksavat nykyisellä päästöoikeuden hinnalla noin neljä miljoonaa euroa vuodessa”, Taskinen tähdentää.

Haapaniemen laitos kuuluu toistaiseksi päästökaupan maksajapuolelle. Se joutuu ostamaan kaksi kolmasosaa oikeuksistaan markkinoilta, mutta suunta on jatkuvasti alaspäin.

Pelkästään tällä vuosikymmenellä voimalaitoksen päästöt ovat laskeneet 60 prosenttia.

Ympäristöystävällisyyteen on investoitu 150 miljoonaa euroa. Tuore kattilatekniikka hillitsee päästöjä ja mahdollistaa myös biopolttoaineiden käytön. Savukaasupesuri säästää polttoainetta satoja tuhansia megawattitunteja vuodessa. Uutta teknologiaa edustaa myös näytteenottorobotti, joka testaa paikalle saapuvan polttoaineen ennen kuorman purkua.

Taskisen mukaan ympäristö on huomioitu laitoksella sen perustamisesta saakka, sillä turve on tuotu aina paikallistuotantona. Vielä kahdeksan vuotta sitten laitos pyöri pääasiassa turpeella, tänään suurimmaksi osaksi biopolttoaineilla. Kivihiiltä ei laitoksella palanut viime vuonna ollenkaan.

”Tulevaisuudessa päästöjen paisuvat kustannukset ohjaavat laitoksen toimintaa yhä voimakkaammin.”

Aikaisemmin polttoainekuski testasi kuorman laadun, nyt sen hoitaa näytteenottorobotti. Robotti ottaa turpeesta näytteitä satunnaisotannalla.

Haapaniemen voimalaitos on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos. Laitoksen omistaa Kuopion Energia.

Laitos aloitti toimintansa vuonna 1972. Polttoaineena käytettiin pohjoissavolaista turvetta.

Uusi kattilatekniikka vuonna 2011 mahdollisti siirtymisen kohti biopolttoaineita. Nyt turpeen osuus polttoaineesta on 40 prosenttia, biopolttoaineen 60. Biopolttoaineena käytetään metsien hakkuutähteitä ja sahateollisuuden sivutuotteita.

Laitos tuottaa vuosittain noin 300 GWh sähköä ja 1000 GWh kaukolämpöä.

Lue myös

Tekijät

Bisnesmokien kaava

Kirjailija, Talouselämän entinen päätoimittaja ja Ylen kolumnisti Pekka Seppänen nousee Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä lavalle aiheenaan energia-alan bisnesmokat ja mitä voimme niistä oppia. Vai opimmeko lopulta mitään?

01/2024

Tekijät

Energiatehokkuudella paljon oheishyötyjä yrityksissä

Monelle pk-teollisuuden ja palvelualan yritykselle järkevä energiankäyttö on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta. Energian tehokkaampi käyttö tuottaa kustannussäästöjä sekä monenlaisia oheishyötyjä. Energiatehokkuusneuvonta tukee energiatehokkuuden juurruttamista osaksi arkea, mitä se on jo monessa suomalaisessa yrityksessä.

01/2024

Tekijät

Astetta alemmas -kampanja puree jo

Koko Suomen yhteiset energiansäästötalkoot ovat hyvässä vauhdissa. Fingridin mukaan sähkönkulutus on vähentynyt syys-marraskuussa 7–9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Astetta alemmas -kampanja on saanut aikaan tulosta, joskin korkea sähkönhinta lienee paras piiskuri säästötoimiin.

12/2022