Tekijät

Astetta alemmas -kampanja puree jo

Koko Suomen yhteiset energiansäästötalkoot ovat hyvässä vauhdissa. Fingridin mukaan sähkönkulutus on vähentynyt syys-marraskuussa 7–9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Astetta alemmas -kampanja on saanut aikaan tulosta, joskin korkea sähkönhinta lienee paras piiskuri säästötoimiin.

12/2022

teksti Sirpa Mustonen

kuvat Kesko

Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja, joka on innostanut mukaan kansalaisten lisäksi sadoittain yrityksiä, yhteisöjä, taloyhtiöitä, oppilaitoksia, järjestöjä sekä kuntia. Kampanja on tarjonnut konkreettisia ja nopeavaikutteisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä.

Kesko säästää sähköä ja parantaa energiatehokkuutta

Osallistuvista yrityksistä yksi hyvä esimerkki on Kesko, jonka keskeisimpiä uusia energiantekoja energiansäästötalkoiden aikana ovat olleet lämmityksen säätäminen, valaistuksen vähentäminen sekä K-ruokakauppojen kylmälaitteiden optimoiminen.

”Kaupan ala kuluttaa noin 4 prosenttia kaikesta sähköstä Suomessa. Eniten sähköä kaupoissa kuluu valaistukseen ja kylmälaitteisiin. Suurena toimijana meillä on oma tärkeä roolimme energiansäästötalkoissa. Uusilla ennakoivilla toimilla haluamme syksyllä ja talvella pienentää sähkön kulutushuippuja ja osallistua mahdollisen sähköpulan ennaltaehkäisemiseen”, toteaa Keskon talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen.

Kesko on ollut mukana myös energiatehokkuustyössä systemaattisesti jo vuosikymmeniä. Uusimpana innovaationa ovat K-ruokakauppojen hukkaenergiaa kierrättävät lämmönkierrätysjärjestelmät.

”Energiansäästötalkoot on K-ryhmälle merkittävä hanke, joka jalkautuu 1 300 kauppaamme sekä lukuisiin toimistoihin ja varastoihin”, Kokkonen jatkaa.

Sähkön säästämiseen etsitään myös poikkeuksellisia ja uusia toimia siltä varalta, että sähkön saatavuus heikkenisi.

”Astetta alemmas -kampanjan mukaisesti näemme, että pienilläkin muutoksilla on mahdollista saada merkittävää säästöä aikaan. Etäohjatuissa kohteissa meillä on esimerkiksi mahdollisuus kytkeä mainosvalot pois päältä kaupoista Tarvittaessa voimme ottaa käyttöön vielä uusiakin nopeavaikutteisia keinoja”, Kokkonen korostaa.

K-ryhmässä varauduttu sähkökatkoihin

K-ryhmässä on etsitty aktiivisesti uusia keinoja sähkönkulutuksen vähentämiseen. Sähkönkulutusta on saatu leikattua 5 prosenttia vuoden takaiseen kulutukseen verrattuna.

”Mikäli Suomea uhkaisi sähköpula, uskomme pystyvämme tarvittaessa säästämään sähköä järeämmillä toimilla lyhytaikaisesti jopa 20 prosenttia”, Kokkonen toteaa.

Kaupoilla on olemassa jo ennestään selkeät toimintamallit ja ohjeistukset mahdollisten sähkökatkojen varalle. Kokkosen mukaan toimintamallien läpikäyntiä on nyt tehostettu ja käytännössä harjoiteltukin, vaikka toiveena toki on, että kiertäviltä sähkökatkoilta vältytään. Lisäksi energiansäästöteemaa on pidetty esillä syksyn aikana lukuisissa viestintäkanavissa.

Koko Keski-Suomi säästää

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneet energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin Suomessa ja koko Euroopassa. Talvella sähkönkäytön ja lämmityksen kustannukset ovat poikkeuksellisen korkealla. Sähköstä voi ajoittain tulla myös pulaa. Sen saatavuutta heikentävät esimerkiksi pitkät ja tuulettomat pakkasjaksot, pohjoismaisen vesivoimalla tuotetun sähkön vähäinen tarjota, sähkön tuotantolaitosten huolto- tai käyttökatkokset sekä Keski-Euroopan sähkön kysyntä. Sähköpula voi myös johtaa jakelun keskeytyksiin. Sähkökatkojen riskiä pienennetään kiinnittämällä huomiota omiin sähkönkäyttötapoihin ja -ajankohtaan.

Jämsän kaupunki osallistuu sekä Koko Keski-Suomi säästää energiaa että Astetta alemmas -kampanjoihin. Kaupunki jakaa energiansäästötietoutta sidosryhmilleen ja ohjeistaa energiansäästötoimia henkilökunnalleen. Kiinteistöjen lämpötiloja lasketaan vähintään asteella, katuvalojen valaisuaikaa lyhennetään asuinalueilla ja kiinteistöjen ulkoalueiden sekä ulkoilu- ja liikuntapaikkojen valaistusaikaa optimoidaan. Juuri lämpötilojen laskun ja valaistusaikojen lyhentämisen arvioitiin olevan vaikuttavimmat energiansäästökeinot Jämsässä.

”Koko Keski-Suomi säästää on käytännössä sama, kun Astetta alemmas. Keski-Suomen liitto halusi tarjota kunnille apua energiansäästöstä viestimiseen ja jakoi materiaalia tätä varten, jotta mahdollisimman moni Keski-Suomen kunta osallistuisi energian säästämiseen”, selventää suunnittelija Katja Lahtinen Jämsästä.

Keski-Suomen liitto myös ilmoitti kunnat mukaan Astetta alemmas -kampanjaan. Jämsässä ”Koko Keski-Suomi säästää” toimi ensiherättelynä energiansäästöön, koska virallinen päätös liittyä Astetta alemmas -kampanjaan saatiin vasta myöhemmin. Mukaan lähdettiin, koska kuntien ja kuntalaisten on toden teolla varauduttava siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa.

”Jämsän kaupungissa katsottiin, että Astetta alemmas -kampanjan avulla saamme vinkkejä, miten viestiä aiheesta kuntalaisille ja samalla saamme tietoa siitä, miten muut kunnat varautuvat tulevaan lämmityskauteen.

Kannustusta yhteissaunomiseen uimahallilla

Jämsä on mukana myös kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa ja energiatehokkuustyössä. Astetta alemmas -kampanja toi kuitenkin uusia keinoja säästöarsenaaliin.

”Uutuutena tuli uimahalliin edullisempi lippu, joka on käytössä uimahallin hiljaisina tunteina. Sen tavoitteena on lisätä hiljaisten tuntien käyttöä ja saada kotitalouksia vähentämään energian kulutusta kodeissa saunomalla yhdessä uimahallissa”, Lahtinen kertoo.

Lippu on voimassa koko lämmityskauden ajan joulukuusta huhtikuuhun. Lisäksi Jämsän kaupungin henkilöstölle järjestettiin kysely siitä, miten he säästäisivät energiaa ja miten heidän toimialansa säästäisi energiaa.

Ideoita kerätään ja sähkökatkoihin varaudutaan

Jämsässä yrityksiltä tai kuntalaisilta ei ole vielä kerätty systemaattisesti tietoa energiateoista. Sen sijaan Jämsän kaupungilla käynnistyi joulukuun alussa osallistuva budjetointi, jossa yhtenä teemana on energiansäästökohteiden ideointi.

”Osallistuvassa budjetoinnissa on tarkoituksena, että kuntalaiset ideoivat, mihin kaupungin antaman määrärahan voisi käyttää. Tätä kautta kuntalaiset voivat jättää myös ideoita energian säästökohteista”, Lahtinen toteaa.

Mahdollisiin sähkökatkoihin on kaupungin eri toimialoilla varauduttu valmiussuunnitelman avulla. Lokakuussa järjestettiin yhdessä Pelastusopiston kanssa valmiusharjoitus, jossa aiheena oli suuri sähkönjakelun häiriö. Harjoituksessa oli jokainen toimiala edustettuna ja sieltä saatiin täydennystä valmiussuunnitelmiin. Konkreettisia varautumistoimia ovat muun muassa valmiusreput, joissa on kuivaruokaa, kosteuspyyhkeitä ja pattereita. Lisäksi varastoihin on hankittu akkuja ja vessojen käyttöä sähkökatkotilanteissa on ohjeistettu. Agregaattien kuntokin on varmistettu.

Lue myös

Tekijät

Luotettavaa ja puolueetonta energiatehokkuusneuvontaa pk-yrityksille

Energiatehokkuussopimukset tehostavat merkittävästi energiankäyttöä Suomessa ja ohjaavat sitä oikeaan suuntaan pidemmällä tähtäimellä. Teknologia-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä matkailu- ja ravintola-alalla energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin on sitoutunut paljon pk-yrityksiä, joiden energiatehokkuustyöhön on tarjolla neuvontaa ja tukea.

02/2023

Tekijät

Verkostot vauhdittivat talven energiansäästökampanjaa

Kuluttajien energiatietoisuus harppasi kertaloikalla monta astetta korkeammalle talven tuiskeissa. Energiamarkkinoista, sähkön ja polttoaineiden hinnoista sekä säästövinkeistä riitti puhetta kuin päivän säästä – niin mediassa, työpaikoilla kuin torikahviloissakin. Astetta alemmas -talkoissa sisukkuus ja yhteisvastuullisuus osoittivat voimansa haastavassa talvessa.

04/2023

Tekijät

Bisnesmokien kaava

Kirjailija, Talouselämän entinen päätoimittaja ja Ylen kolumnisti Pekka Seppänen nousee Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä lavalle aiheenaan energia-alan bisnesmokat ja mitä voimme niistä oppia. Vai opimmeko lopulta mitään?

01/2024