Tekijät

Energiamurrokseen vauhtia informaatio-ohjauksella

Energiansäästöön kannustava neuvonta ja kulutustieto auttavat kotitalouksia vähentämään sähkönkulutustaan etenkin talvikuukausina, jolloin sähköä kuluu eniten. Informaatio-ohjauksen vaikutuksia selvitettiin kolmivuotisessa kokeiluhankkeessa, jonka tulokset julkaistiin marraskuun alussa.

11/2020

teksti Leila Timonen

kuvat Lehtikuva, Timo Heikkala

Satunnaistettuna kokeiluna toteutettu hanke on ainutlaatuinen Suomessa. Tutkimusasetelman ansiosta oli mahdollista seurata energianeuvonnan ja kulutustiedon vaikuttavuutta kotitalouksissa sekä seurata sähkönkulutuksen muutoksia.

Raportin julkaisutilaisuudessa valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen työ- ja elinkeinoministeriöstä muistutti, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää sähköistyvää yhteiskuntaa ja vaihtelevan sähköntuotannon mittavaa lisäämistä, mikä muuttaa myös kotitalouksien roolia energiankäyttäjinä.

“Tutkimuksen tulokset vastaavat mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, miten kuluttajat toimivat, kenellä riittää intoa ja energiaa sekä miten kuluttajien aktiivisuutta voidaan edistää. Neuvonnan merkitys on huomattu pientalojen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämisessä jo vuosia sitten, ja nyt kotitalouksia kannattaa aktivoida sähkömarkkinoiden muuttuvaan tilanteeseen”, Tiilikainen summasi.

Tutkittua tietoa neuvonnan vaikuttavuudesta

Energiavirasto rahoittaa kuluttajien energianeuvontaa, jota antavat Motiva ja maakunnissa alueelliset energianeuvojat. Tuloksista on apua, kun suunnitellaan energianeuvonnan toimenpiteitä ja yhteistyötä energia-alan toimijoiden kanssa.

“Sähkönkulutuskokeilussa Energiavirasto yhdessä kumppaniensa kanssa toteuttaa edellisellä hallituskaudella annettuja kokeiluihin liittyviä tavoitteita. Tieteellisin menetelmin on nyt arvioitu niin sanottujen pehmeiden ohjauskeinojen, kuten energianeuvonnan, vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen. Tulokset osoittavat, että oikein kohdennettu energianeuvonta on erittäin kustannustehokasta energiapolitiikkaa, kun sitä verrataan esimerkiksi tukiin ja muuhun sääntelyyn”, sanoi johtaja Pekka Ripatti Energiavirastosta.

Tutkimuksessa ei selvitetty ”kovien” ohjauskeinojen, kuten hintaohjauksen vaikutuksia. Sähköntuotannon ja kulutusjouston murrosvaiheessa olisi tarvetta saada lisätietoa siitä, miten kotitaloudet reagoivat sähkön hinnan muutoksiin. Tietoa tarvitaan, jotta energianeuvonta ja energia-alan toimijat laajemminkin voivat edistää kotitalouksien siirtymistä kulutusjoustoon.

Neuvonnan ajoitus ja kohdentaminen tärkeitä

Satunnaiskokeiluna tehty tutkimus on Suomessa ensimmäinen kotitalouksien sähkönkultusta ja energianeuvontaa selvittävä työ. Satunnaistaminen valittiin menetelmäksi, jotta ohjauksen vaikutuksia oli mahdollista todentaa luotettavasti.

“Kokeilussa päädyttiin tutkimaan kahden erilaisen ohjauskeinon vaikutuksia: energianeuvontasisältöjä sisältäviä uutiskirjeitä ja sosiaalisena normina toimivaa kulutuksen vertailua. Keskeisenä työkaluna oli Porvoon Energian online-palvelu, jossa kotitaloudet seuraavat sähkönkulutustietojaan”, tutkimusta Oulun yliopistossa ohjannut emeritusprofessori Rauli Svento kertoo.

Vuoden kestäneen ohjauksen tuloksena aktiivisesti kulutustaan seuranneet ja energianeuvontaa saaneet kotitaloudet vähensivät sähkönkäyttöä lämmityskaudella keskimäärin kymmenen prosenttia. Tutkimuksen keskeisiä havaintoja ovat neuvonnan ajoituksen tärkeys, ajankohtaisuus sekä kotitalouden tilanteeseen sopivien toimenpide-ehdotusten tarjoaminen.

“Asumis- ja elämäntilanteeseen sopiva tieto on tärkeää ja personoinnin havaittiin lisäävän kiinnostusta. Lähes neljäkymmentä prosenttia osallistuneista ilmaisi pitävänsä tällaisesta sisällöstä erityisen paljon. Sähkönkulutusseurantapalveluiden kehitystyössä tulisi puolestaan panostaa helppokäyttöisyyteen ja saatavuuteen, tietoturvaan ja informaatiosisältöön”, sanoo BCDC Energia -hankkeen tutkija Enni Ruokamo Suomen ympäristökeskuksesta.

Haasteena passiiviset kuluttajat

Haasteellisimpia ohjattavia olivat ne kotitaloudet, jotka eivät olleet ottaneet online-palvelua aiemmin käyttöönsä. Kulutusseurantapalvelujen käyttö on kaiken kaikkiaan Suomessa vielä vähäistä, vaikka energiayhtiöt tarjoavat maksuttoman online-palvelun kaikille kotitalousasiakkaille. Arviolta korkeintaan vain joka viides kotitalous on palvelun käyttäjä.

Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uskin mukaan passiivisuus aiheuttaa riskin yksittäiselle kotitaloudelle, haasteen energianeuvonnalle ja hidasteita energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

“Aivan ensimmäisenä energianeuvonnan ja energia-alan toimijoiden kannattaa yhdessä ponnistella sen eteen, että suomalaiset saadaan kiinnostumaan omasta energiankulutuksestaan. Energiansäästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen eivät onnistu järkevästi, jos ei tiedä kuinka paljon, milloin ja mihin energiaa kuluu. Tietämättömyys voi johtaa myös harkitsemattomiin investointipäätöksiin, esimerkiksi väärin mitoitettuihin aurinkopaneeleihin, mikä ei ole kenenkään edun mukaista.”

Kokeilussa passiivisia kotitalouksia kannustettiin kulutusseurantaan kertomalla hyödyistä ja antamalla kirjautumista helpottavia personoituja tietoja. Tämä kannatti, sillä 15 prosenttia myös aloitti palvelun käytön, kun vastaavan päätöksen verrokkiryhmässä teki vain noin kolme prosenttia.

Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää energiayhtiöiltä lisääntyvää yhteistoimintaa asiakkaiden kanssa. Tärkeänä osana energiatehokkuutta ovat kulutusjoustot, joita voidaan toteuttaa informaatio-ohjauksella sekä automaattisella tekoälyä hyödyntävällä laiteohjauksella.

“Tutkimustulokset kannustavat tehostamaan energianeuvontaamme ja energiatehokkuusviestintäämme. Tavoitteena on herättää kiinnostusta energiatehokkuuteen ja kasvattaa aktiivisten kulutusseuraajien määrää. Energiatehokkuusviestintää tulee olla kaikissa kanavissamme ja helposti asiakkaidemme ulottuvilla”, Porvoon Energian ympäristö- ja kehityspäällikkö Jukka Rouhiainen toteaa.

Yhtiön asiakkaista tutkimukseen osallistuneet kotitaloudet suhtautuvat myönteisesti informaatio-ohjaukseen. Online-palvelun käyttäjät lisäsivät oman sähkönkulutuksen seurantaa vähintään jonkin verran, ja monet ovat kiinnostuneita saamaan energianeuvontaa uutiskirjeitse jatkossakin.

Tutkimus tehtiin Porvoon Energian asiakkaille, satunnaiskokeilusta vastasi Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen BCDC Energia -hanke ja energianeuvonnasta Motiva Oy. Tutkimuksen rahoitti Energiavirasto.

Informaatio-ohjauksen vaikutukset kotitalouksien sähkönkulutukseen – Oppeja satunnaiskokeilusta -raportti

Julkaisutilaisuuden esitykset ja tallenne

 

Lue myös

Tekijät

Astetta alemmas -kampanja puree jo

Koko Suomen yhteiset energiansäästötalkoot ovat hyvässä vauhdissa. Fingridin mukaan sähkönkulutus on vähentynyt syys-marraskuussa 7–9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Astetta alemmas -kampanja on saanut aikaan tulosta, joskin korkea sähkönhinta lienee paras piiskuri säästötoimiin.

12/2022

Tekijät

Luotettavaa ja puolueetonta energiatehokkuusneuvontaa pk-yrityksille

Energiatehokkuussopimukset tehostavat merkittävästi energiankäyttöä Suomessa ja ohjaavat sitä oikeaan suuntaan pidemmällä tähtäimellä. Teknologia-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä matkailu- ja ravintola-alalla energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin on sitoutunut paljon pk-yrityksiä, joiden energiatehokkuustyöhön on tarjolla neuvontaa ja tukea.

02/2023

Tekijät

Verkostot vauhdittivat talven energiansäästökampanjaa

Kuluttajien energiatietoisuus harppasi kertaloikalla monta astetta korkeammalle talven tuiskeissa. Energiamarkkinoista, sähkön ja polttoaineiden hinnoista sekä säästövinkeistä riitti puhetta kuin päivän säästä – niin mediassa, työpaikoilla kuin torikahviloissakin. Astetta alemmas -talkoissa sisukkuus ja yhteisvastuullisuus osoittivat voimansa haastavassa talvessa.

04/2023