Tekijät

Alueellinen energianeuvonta onnistuu verkostoissa

Suomen jokaisesta maakunnasta, Ahvenanmaa pois lukien, löytyy nyt alueellinen energianeuvoja. Energiaviraston rahoittamalla nelivuotiskaudella halutaan rakentaa aktiivista ja kaikille saavutettavaa energianeuvontaa ympäri maan.

06/2019

teksti Anu Becker

kuvat Ekokumppanit, Laura Vanzo

Pirkanmaa on energianeuvonnan pioneereja, kestävää kehitystä edistävä Ekokumppanit Oy on toiminut Tampereen alueella jo parikymmentä vuotta. Seuraavan neljän vuoden ajan Ekokumppanit vastaa alueellisesta energianeuvonnasta Pirkanmaan lisäksi Kanta-Hämeessä.

”Tänä vuonna luomme hyvän verkoston Kanta-Hämeen kiinteistö- ja omakotiyhdistysten sekä energiayhtiöiden kanssa ja sen jälkeen ajamme samoja toimintoja kuin Pirkanmaalla ja hyödynnämme Motivan valtakunnallisia kampanjoita”, kertoo projektipäällikkö Ilari Rautanen.

Yksi Tampereen helmistä on Energiaekspertti-koulutus, alun perin Motivan kehittämällä konseptilla koulutetaan nykyään 400-500 taloyhtiön edustajaa vuodessa. Energiaexpertillä on valmiudet tarkistaa taloyhtiön asuntojen perussäädöt kestävämmälle mallille sekä huomioida energiakysymykset remonteissa ja korjausrakentamisessa.

Tulevaisuudessa kysyntäjoustopalvelut pudottavat merkittävästikin taloyhtiön energianlaskua, mutta tämän hetken suurimman säästöpotentiaalinen Rautanen näkee juuri taloyhtiöiden lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien säädöissä: ”Pienillä asioilla on suuria vaikutuksia, kun ne laitetaan kuntoon.”

Onnistunut pilotti löytyy myös Tampereen Tammelasta. Kaupunginosassa on juuri viimeistelty hyvällä menestyksellä EU GUGLE-hanke, jossa kahdeksan 60-80-luvun kerrostaloa peruskorjattiin innovatiivisin menetelmin, remontoinnilla päästiin jopa 50 prosentin ostoenergian säästöön ja hankkeesta kertyi rutkasti tutkimustietoa muun muassa lisälämmöneristyksestä ja lämpöpumpputekniikasta.

Pientalopuolella energiankäyttöään seuraavia pirkanmaalaisia kiinnostaa nyt muun Suomen tapaan etenkin aurinkoenergia ja Motivan aurinkosähköä kotiin -kampanja osuu aikaansa. Ekokumppaneiden kampanjapanokset ovat kuitenkin seuraavaksi öljylämmittäjissä.

”Öljystä uusiutuviin -kampanja on hyvässä vauhdissa. Haasteena on saada nukkuva porukka heräämään, kaikki eivät koe tarvetta energianeuvonnalle. Joillekin on esimerkiksi tullut yllätyksenä, että talon öljylämmityksen vaihtaminen lämpöpumppuihin voi tulla halvemmaksi”, Rautanen kertoo.

Neuvontaan uutta potkua

Energiaviraston kilpailuttama ja rahoittama alueellinen energianeuvonta sisältää kuluttajien energianeuvontaa sekä energiakatselmuksien ja energiatehokkuussopimuksien edistämistä kuntien ja pk-yritysten parissa. Pilottihankkeiden myötä on jo selvää, että vaikuttavin energianeuvonta tehdään alueittain, kunkin maakunnan osaamista ja yhteistyön tapoja hyödyntäen. Selkärankana toimivat Motivan valtakunnalliset materiaalit ja kampanjat, ne on kuitenkin tuotava ja soviteltava kunkin alueen arkeen. Neuvonta tarvitsee kasvot.

Energiavirastossa alueellisesta neuvonnasta vastaava yli-insinööri Johanna Kirkinen toivoo ihmisten löytävän nyt energianeuvojat, joiden kautta päästä liikkeelle kaikissa asumisen energiankäyttöön liittyvissä asioissa. Energianeuvoja ei anna varsinaista suunnitteluapua, mutta on ensimmäinen kontakti, joka ohjaa ja auttaa eteenpäin.

”Alueellinen neuvonta on myös yksi keino energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa. Historiallisesti energianeuvonnassa on tehty enemmän, välillä on ollut hiljaisempaa ja nyt neuvontaa jälleen rahoitetaan”, Kirkinen summaa.

Pohjois-Savossa aloitellaan neuvontaa

Pohjois-Savon energianeuvonnasta vastaa Kuopion kaupunki. Toimintamallia energiayhtiöiden, järjestöjen ja julkisen sektorin pohjoissavolaiseen yhteistyöhön ryhdyttiin rakentamaan jo viime vuoden lopulla Energiaviraston rahoittaman pilottihankkeen myötä.

”Keskeistä on tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä eri tahojen kautta, ihmiset tavoitetaan verkostojen avulla”, Pohjois-Savon alueellista neuvontaa rakentamaan ryhtynyt energianeuvoja Mari Turunen korostaa.

Kuluttajaneuvontaa Turunen käynnistelee tapahtumat edellä: ”Etenkin aurinkoenergia kiinnostaa nyt ihmisiä, muutama viikko sitten tilaisuudessamme oli 60 henkeä, tupa täynnä.”

Energianeuvojan puhelin voisi silti soida useamminkin, Turunen uskoo tavoittaneensa kuopilaiset kaupungin kanavissa jo hyvin, mutta maakunnassa neuvojan olemassa olosta ei vielä välttämättä tiedetä riittävästi.

”Ihmisten saavuttaminen eri kanavissa on nykyään haastavaa”, Turunen toteaa ja jatkaa, että viestintä on saatava aivan aluetasolle kunkin kunnan omaan tiedotukseen, paikallislehtiin ja tapahtumiin. Puolueetonta neuvontaa antava asiantuntija ei ole vielä monillekaan tuttu, Turunen toteaa, että messuilla häntä luullaan joskus energiayhtiön edustajaksi.

Kuntia Pohjois-Savossa on kahdeksantoista. Kuopio, Keitele ja Rautavaara ovat liittyneet kuntien energiatehokkuussopimukseen ja Iisalmi on parhaillaan liittymässä: ”Tänä ja ensi vuonna energianeuvonnassa panostetaan kuntiin, koska kuntien energiatehokkuussopimusten toiselle jaksolle on liityttävä ensi vuoden aikana, osa kunnistamme on asukasmäärältään hyvin pieniä, me panostamme sopimusten osalta 10-20 000 asukkaan kaupunkeihin.”

Rahoituksen nelivuotiskauden aikana tartutaan myös ryhmistä haastavimpaan: ”Yrityspuolella on kiireisiä henkilöitä, haaste on miten heidät tavoittaa ja saa mukaan, etenkin yritysten energianeuvonnassa on keskeistä löytää oikeat kumppanit.”

Asuminen vaatii energiatietoa

Alueellisen neuvonnan rahoitus yltää tällä hetkellä kevääseen 2023, mutta maakunnittain pyritään rakentamaan omanlaista toimintamallia kestävälle pohjalle.

”Energiayhteisöt ja oma tuotanto yleistyvät, kuluttajan rooli muuttuu ja tiedontarve kasvaa. Tässä ajassa neuvonta on tärkeää, eikä tämä tarve tule ainakaan vähentymään”, Energiaviraston Kirkinen korostaa. Hän ei usko, että varsin koviin vähähiilisyystavoitteisiin voidaan päästä ilman koko maan kattavaa ilmaista ja puolueetonta neuvontaa.

”Energianeuvonta edistää ilmastotavoitteita, mutta on myös huolenpitoa rakennuskannasta, joka on kansallisomaisuuttamme. Neuvonnan rahoittaminen on yhteiskunnallisesti järkevää.”

 

  • Energiavirasto on kilpailuttanut alueellisen energianeuvonnan 18 maakuntaan, rahoitus kattaa osa-aikaisen energianeuvojan työn toukokuusta 2019 neljäksi vuodeksi eteenpäin.
  • Neuvonnan tavoitteet: energianeuvonnan tuominen lähelle kuluttajia, energiakatselmusten ja energiatehokkuussopimusten edistäminen sekä energiatuen ja muiden rahoituskanavien hyödyntäminen koko maassa.

Lue myös

Tekijät

Energiamurrokseen vauhtia informaatio-ohjauksella

Energiansäästöön kannustava neuvonta ja kulutustieto auttavat kotitalouksia vähentämään sähkönkulutustaan etenkin talvikuukausina, jolloin sähköä kuluu eniten. Informaatio-ohjauksen vaikutuksia selvitettiin kolmivuotisessa kokeiluhankkeessa, jonka tulokset julkaistiin marraskuun alussa.

11/2020

Tekijät

Palvelut pilvessä – ensimmäisenä valtiolla

Energiavirasto siirsi ensimmäisenä valtion toimijana kaikki palvelunsa pilveen tammikuussa 2020. Nyt meillä on jatkuva valmius toimia viimeisimpien teknologioiden kautta, kertoo asiantuntija Petteri Mäkelä.

03/2020

Tekijät

Olli Sipilän katse on markkinaintegraatiossa Eurooppaan

Viisi kysymystä maakaasumarkkinoiden avautumisesta Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Olli Sipilälle.

10/2019