Pinnalla

Välttämättömyydestä mahdollisuudeksi

Energia-alan murros on väistämätön tosiasia, ja ilmastonmuutoksen torjuntaan panostetaan väkevästi kaikkialla. Perinteisesti yhteiskunnan odotukset ovat kohdistuneet energian kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja korkeaan toimitusvarmuuteen. Tällä vuosituhannella kolmanneksi ja vähintään yhtä olennaiseksi tekijäksi näiden rinnalle on noussut ilmastonmuutoksen torjuminen.

05/2018

teksti Simo Nurmi

kuvat Vilja Pursiainen

Energia-alan murros on väistämätön tosiasia, ja ilmastonmuutoksen torjuntaan panostetaan väkevästi kaikkialla. Perinteisesti yhteiskunnan odotukset ovat kohdistuneet energian kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja korkeaan toimitusvarmuuteen. Tällä vuosituhannella kolmanneksi ja vähintään yhtä olennaiseksi tekijäksi näiden rinnalle on noussut ilmastonmuutoksen torjuminen.

Mitä energiamurros tarkoittaa. Energiamurroksesta puhutaan paljon. Kyse on kokonaisvaltaisesta toimintatapojen muutoksesta, joka näkyy niin energian tuotannossa, siirrossa kuin käytössäkin.

Energian tuotantorakenne muuttuu, kun järjestelmästä tehdään hiilineutraali. Fossiilisilla polttoaineilla toimiva perusvoima korvautuu vaihtelevalla tuotannolla, jota tuotetaan uusiutuvilla tai muuten päästöttömillä energialähteillä. Samalla kehitys kulkee suurista tuotantoyksiköistä kohti hajautuneempaa ja kaksisuuntaista järjestelmää. Tätä kehitystä pyritään vauhdittamaan myös erilaisilla ohjauskeinoilla kuten päästökaupalla ja tukijärjestelmillä.

Energian siirtoverkkoja ja markkinoita integroidaan ja harmonisoidaan koko EU:n tasolla ja tämä kehitys on vahvaa myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden sekä Baltian-maiden kesken. Yhteiset markkinat mahdollistavat järjestelmän tehokkaan käytön, tuovat vakautta ja luovat edellytyksiä parhaiden käytäntöjen leviämiseen ympäri Euroopan.

Asiakkaiden merkitys korostuu, kun heidän roolinsa kehittyy passiivisesta kuluttajasta aktiiviseksi markkinatoimijaksi. Kehittynyt teknologia mahdollistaa myös asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua markkinoille. Uudenlaisen järjestelmän luotettavan toiminnan kannalta tärkeässä asemassa tulevat olemaan esimerkiksi kysyntäjousto, pientuotanto ja varastointi sekä muut älykkään energiajärjestelmän sovellutukset.

Tilaisuus pitää hyödyntää. Energia-alan tavoitteet ovat muuttuneet ja tämän myötä muuttuvat myös alan teknologiat, toimintatavat ja osin toimijatkin. Tämä väistämätön kehitys kannattaa Suomessa kääntää välttämättömyydestä mahdollisuudeksi, jolloin murroksesta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat muutettavissa hyvinvoinniksi.

Energia-alan teknologiassa ja palveluissa on mahdollisuus nykyistä merkittävästi suuremmaksi suomalaisen talouskasvun moottoriksi. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen työ ratkaistaan muilla kuin kotimaisilla näyttämöillä ja kaupalliset mahdollisuudet näillä markkinoilla ovat rajattomat.

Menestyminen murroksessa olevilla markkinoilla vaatii yrityksiltä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta kokeilla ja investoida sekä ajatella ja tehdä asioita toisin. Valtion olisi kehityksen tueksi panostettava entistä enemmän koulutukseen ja tutkimukseen. Myös yhteiskunnan tuet ja rahoitus pitäisi suunnata uuteen, kehittymisvaiheessa olevaan teknologiaan ja palveluihin. Lisäksi viranomaistasolla tarvittaisiin lisää tutkimusta energia- ja ilmastopolitiikan linjaamisen tueksi sekä ennakoivampaa vaikuttamista pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Kehittynyt teknologia mahdollistaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua markkinoille

Rohkeutta ja osaamista. Energia-ala on monelta osin murrosvaiheessa. Erityisesti EU-tason ja myös kansallinen poliittinen päätöksenteko linjaavat kiihtyvällä tahdilla uusia avauksia ilmastotavoitteiden toteutumisen ja energiamarkkinoiden kehittymisen varmistamiseksi.

Tiukat ilmastotavoitteet ja niiden vaatimat toimenpiteet ovat myös Suomen kansallisen edun mukaisia. Ensinnäkin ne ehkäisevät ilmastonmuutoksen myös meille aiheuttamia ongelmia. Toisaalta ne antavat Suomen kaltaiselle korkean teknologian ja osaamisen yhteiskunnalle mahdollisuuden uusien innovaatioiden kaupallistamiseen maailmanlaajuisesti.

Välttämättömyyden muuttaminen mahdollisuudeksi edellyttää, että meillä Suomessa on rohkeutta, osaamista ja markkinahenkisyyttä hyödyntää tämä murros. Kuten tästäkin lehdestä on luettavissa, on Energiavirasto omalta osaltaan monella eri areenalla kehittämässä ja tukemassa energia-alaa, jotta tässä onnistutaan.

Aurinkoista kesää 2018!

Simo Nurmi
Ylijohtaja

Lue myös

Pinnalla

Yhteiskunnallisesti vaikuttava Energiavirasto

Uudistimme vuoden 2022 aikana perinpohjaisesti Energiaviraston strategian. Strategiatyön teimme avoimen hallinnon hengessä osallistaen laajasti sekä koko henkilöstöämme että keskeisiä sidosryhmiämme.

06/2023

Pinnalla

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun valvonta ohjaa kohti suurempaa asiakasarvoa

Verkkojen taloudellisen valvonnan tiimiä johtava Tiina Karppinen avaa jakeluverkkotoiminnan valvontaan tehtyjä muutoksia ja kertoo miten ne näkyvät hänen omassa kotitaloudessaan.

06/2022

Pinnalla

Konepellin alla Energiatyöohjelma 2022

Suomessa tehdään paljon hyvää työtä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisen eteen. Iso osa tästä jää konepellin alle näkymättömiin.

04/2022