Ilmasto

Päästökauppalaitosten päästöt pienessä kasvussa vuonna 2021

Päästökauppalaitosten kokonaispäästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021. Eniten päästöt kasvoivat raudan ja teräksen tuotannon toimialalla.

06/2022

teksti Tiina Rautalin

kuvat Diaidea

kuvitus Pirta Mikkola

Vuonna 2021 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä oli 0,7 miljoonaa tonnia edellisvuotta enemmän. Laitoksia päästökaupassa vuonna 2021 oli 514 ja toiminnanharjoittajia noin 150. Noin 90 prosenttia päästökaupan piiriin kuuluvista laitoksista on polttolaitoksia tai pieniä lämpölaitoksia (opt-in).

Vuonna 2021 polttolaitosten päästöt muodostivat 40 prosenttia kokonaispäästöistä. Raudan ja teräksen tuotanto muodosti 25 prosenttia, mineraaliöljyn jalostus 13 prosenttia ja massan ja paperin valmistus 11 prosenttia kokonaispäästöistä.

Hiilidioksiditonneina tarkasteltuna eniten päästöt kasvoivat vuonna 2021 raudan ja teräksen tuotannossa (1 milj. t CO2) ja polttolaitoksilla (0,2 milj. t CO2). Päästöt laskivat eniten mineraaliöljyn jalostuksessa (0,5 milj. t CO2). Vaikka laitosten yhteispäästöt kasvoivat vuonna 2021, niin kokonaispäästöissä on ollut pidemmällä aikavälillä laskeva trendi.

Päästökauppalaitoksilla käytetään merkittäviä määriä biomassapolttoaineita. Vuonna 2021 biomassapolttoaineita käytettiin 13,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kivihiilen kulutus kasvoi 13,9 prosenttia. Turvetta käytettiin 13,6 prosenttia ja maakaasua prosentin vähemmän kuin edellisvuonna.

Lue myös

Ilmasto

Päästöt vähentyneet päästökauppalaitoksilla vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka oli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitosten päästöt pienenivät 6,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

06/2023

Ilmasto

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Ilmaisjaon piiriin kuuluvia laitoksia on Suomessa yhteensä noin 280. Muualla EU:n jäsenmaissa käytetyt ilmaisjaon mallit eroavat Suomen ilmaisjaon suoraviivaisesta menettelystä. Uudistuva EU-lainsäädäntö muuttaa päästöoikeuksien ilmaisjaon laskentaa ja kirjaamista vuodesta 2024 lähtien.

06/2023

Ilmasto

Uusiutuvan energian osuus jatkaa kasvuaan

Uusiutuvan energian tuotanto oli Suomessa viime vuonna ennätykselliset 159 terawattituntia eli noin 43 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi‒kesäkuu) palattiin koronavuosia edeltäneelle tasolle, eli uusiutuvan energian osuus oli 40 prosenttia.

12/2022