Ilmasto

Päästökauppalaitosten päästöt pienessä kasvussa vuonna 2021

Päästökauppalaitosten kokonaispäästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021. Eniten päästöt kasvoivat raudan ja teräksen tuotannon toimialalla.

06/2022

teksti Tiina Rautalin

kuvat Diaidea

kuvitus Pirta Mikkola

Vuonna 2021 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä oli 0,7 miljoonaa tonnia edellisvuotta enemmän. Laitoksia päästökaupassa vuonna 2021 oli 514 ja toiminnanharjoittajia noin 150. Noin 90 prosenttia päästökaupan piiriin kuuluvista laitoksista on polttolaitoksia tai pieniä lämpölaitoksia (opt-in).

Vuonna 2021 polttolaitosten päästöt muodostivat 40 prosenttia kokonaispäästöistä. Raudan ja teräksen tuotanto muodosti 25 prosenttia, mineraaliöljyn jalostus 13 prosenttia ja massan ja paperin valmistus 11 prosenttia kokonaispäästöistä.

Hiilidioksiditonneina tarkasteltuna eniten päästöt kasvoivat vuonna 2021 raudan ja teräksen tuotannossa (1 milj. t CO2) ja polttolaitoksilla (0,2 milj. t CO2). Päästöt laskivat eniten mineraaliöljyn jalostuksessa (0,5 milj. t CO2). Vaikka laitosten yhteispäästöt kasvoivat vuonna 2021, niin kokonaispäästöissä on ollut pidemmällä aikavälillä laskeva trendi.

Päästökauppalaitoksilla käytetään merkittäviä määriä biomassapolttoaineita. Vuonna 2021 biomassapolttoaineita käytettiin 13,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kivihiilen kulutus kasvoi 13,9 prosenttia. Turvetta käytettiin 13,6 prosenttia ja maakaasua prosentin vähemmän kuin edellisvuonna.

Lue myös

Ilmasto

Tukien tarjouskilpailuilla potkua tieliikenteen tankkaus- ja latausinvestoinneille

Energiavirasto järjestää dynaamisia eli perättäisiä tarjouskilpailuja, joiden voittajat saavat tukea tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien tankkaus- ja latausinvestoinneille. Suomi tarvitsee investointeja päästäkseen EU:n tavoitteisiin suurteholatureiden määrästä, tehosta ja sijainnista valtateiden varsilla.

09/2022

Ilmasto

Ostan uusiutuvaa sähköä, mutta aina ei tuule eikä aurinko paista - mistä on kyse?

Kuluttaja voi olla varma, että hänen ostamansa määrä vaikkapa tuulivoimalla tuotettua sähköä todella tuotetaan markkinoille. Miten energian alkuperä varmennetaan?

06/2022

Ilmasto

Suomi ylitti kirkkaasti EU:n tavoitteet energiatehokkuudessa

Valtion, elinkeinoelämän ja kuntien energiatehokkuussopimukset ovat olleet keskeisiä Suomen vuodelle 2020 asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa. Vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön perustuva malli toimii jatkossakin, vaikka haasteet kovenevat.

06/2022