Ilmasto

Päästökauppalaitosten päästöt pienessä kasvussa vuonna 2021

Päästökauppalaitosten kokonaispäästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021. Eniten päästöt kasvoivat raudan ja teräksen tuotannon toimialalla.

06/2022

teksti Tiina Rautalin

kuvat Diaidea

kuvitus Pirta Mikkola

Vuonna 2021 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä oli 0,7 miljoonaa tonnia edellisvuotta enemmän. Laitoksia päästökaupassa vuonna 2021 oli 514 ja toiminnanharjoittajia noin 150. Noin 90 prosenttia päästökaupan piiriin kuuluvista laitoksista on polttolaitoksia tai pieniä lämpölaitoksia (opt-in).

Vuonna 2021 polttolaitosten päästöt muodostivat 40 prosenttia kokonaispäästöistä. Raudan ja teräksen tuotanto muodosti 25 prosenttia, mineraaliöljyn jalostus 13 prosenttia ja massan ja paperin valmistus 11 prosenttia kokonaispäästöistä.

Hiilidioksiditonneina tarkasteltuna eniten päästöt kasvoivat vuonna 2021 raudan ja teräksen tuotannossa (1 milj. t CO2) ja polttolaitoksilla (0,2 milj. t CO2). Päästöt laskivat eniten mineraaliöljyn jalostuksessa (0,5 milj. t CO2). Vaikka laitosten yhteispäästöt kasvoivat vuonna 2021, niin kokonaispäästöissä on ollut pidemmällä aikavälillä laskeva trendi.

Päästökauppalaitoksilla käytetään merkittäviä määriä biomassapolttoaineita. Vuonna 2021 biomassapolttoaineita käytettiin 13,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kivihiilen kulutus kasvoi 13,9 prosenttia. Turvetta käytettiin 13,6 prosenttia ja maakaasua prosentin vähemmän kuin edellisvuonna.

Lue myös

Ilmasto

Uusiutuvan energian osuus jatkaa kasvuaan

Uusiutuvan energian tuotanto oli Suomessa viime vuonna ennätykselliset 159 terawattituntia eli noin 43 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi‒kesäkuu) palattiin koronavuosia edeltäneelle tasolle, eli uusiutuvan energian osuus oli 40 prosenttia.

12/2022

Ilmasto

Jakeluvelvoitteella liikenteen hiilidioksidipäästöjä alemmas

Jakeluvelvoite on keskeisin liikenteen hiilidioksidipäästöjen alentamisen keino Suomessa. Jakeluvelvoitteen tarkoitus on edistää tieliikenteen fossiilisten polttoaineiden korvaamista kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla polttoaineilla. Polttoaineiden suurimmat jakelijat ovat velvoitettuja huolehtimaan siitä, että myytävästä polttoaineesta 34 prosenttia on bio- tai sähköperäistä vuonna 2030.

12/2022

Ilmasto

Alkuperätakuut varmistavat uusiutuvan lämmön ja hukkalämmön alkuperän

Lämpöä tuotetaan erilaisilla energialähteillä. Kodin lämmitykseen käytettävän lämmön alkuperään voi sähkön alkuperän tavoin vaikuttaa monin tavoin. Alkuperätakuilla voi varmistaa, että lämpöenergia on peräisin uusiutuvista energialähteistä tai hukkalämpöä.

12/2022