Ilmasto

Energiavirasto ohjaa lisäresursseja alueelliseen neuvontaan

Valtion vuoden 2018 budjetissa on osoitettu Energiaviraston käyttöön rahoitusta, joka tullaan kohdentamaan alueilla toteutettavaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoimintaan.

05/2018

teksti Mervi Suni

kuvat Vilja Pursiainen

Alueellisen neuvonta- ja opastustyön lisäresurssit kohdistuvat erityisesti kuluttajien energianeuvontaan, energiatehokkuussopimuksiin ja energiakatselmuksiin. Toiminta tulee myös tukeutumaan Motivassa tehtävään energia- ja ilmastotoimien kehittämistyöhön.

Asiassa on lähdetty liikkeelle kokeiluluonteisesti kohdentamalla rahoitusta eri maakunnille. Energiavirasto on toteuttanut kokeiluluonteisen kilpailutuksen, jonka piirissä ensimmäisessä vaiheessa ovat Keski-Suomi, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Lappi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Näissä maakunnissa on mukana sekä jo energia- ja ilmastotyössä edistyneempiä että sellaisia maakuntia, joissa työ on monilta osin vasta käynnistymässä.

Energiaviraston rahoituksella toteutettava neuvonta, viestintä ja koulutus kohdistuvat useaan eri kohderyhmään eli kuntiin, yrityksiin ja kuluttajiin. Toiminta on koko maakunnan kattavaa.

Kokeiluvaiheesta saatujen tulosten perusteella tehdään suunnitelmat seuraaville vuosille. Tavoitteena on laajentaa neuvonta- ja opastustyö myös muihin maakuntiin. Tavoitteena on myös, että rahoituksen pohjalta alueilla havaitaan neuvontatyön hyödyt ja sitä resursoitaisiin maakunnissa myös itse.

Energiavirasto toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla olevia tehtäviä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja toimeenpanoon liittyen. Käytännön työtä tekee Motiva.

Lue myös

Ilmasto

Uusiutuvan energian osuus jatkaa kasvuaan

Uusiutuvan energian tuotanto oli Suomessa viime vuonna ennätykselliset 159 terawattituntia eli noin 43 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi‒kesäkuu) palattiin koronavuosia edeltäneelle tasolle, eli uusiutuvan energian osuus oli 40 prosenttia.

12/2022

Ilmasto

Jakeluvelvoitteella liikenteen hiilidioksidipäästöjä alemmas

Jakeluvelvoite on keskeisin liikenteen hiilidioksidipäästöjen alentamisen keino Suomessa. Jakeluvelvoitteen tarkoitus on edistää tieliikenteen fossiilisten polttoaineiden korvaamista kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla polttoaineilla. Polttoaineiden suurimmat jakelijat ovat velvoitettuja huolehtimaan siitä, että myytävästä polttoaineesta 34 prosenttia on bio- tai sähköperäistä vuonna 2030.

12/2022

Ilmasto

Alkuperätakuut varmistavat uusiutuvan lämmön ja hukkalämmön alkuperän

Lämpöä tuotetaan erilaisilla energialähteillä. Kodin lämmitykseen käytettävän lämmön alkuperään voi sähkön alkuperän tavoin vaikuttaa monin tavoin. Alkuperätakuilla voi varmistaa, että lämpöenergia on peräisin uusiutuvista energialähteistä tai hukkalämpöä.

12/2022