Ilmasto

Energiavirasto ohjaa lisäresursseja alueelliseen neuvontaan

Valtion vuoden 2018 budjetissa on osoitettu Energiaviraston käyttöön rahoitusta, joka tullaan kohdentamaan alueilla toteutettavaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoimintaan.

05/2018

teksti Mervi Suni

kuvat Vilja Pursiainen

Alueellisen neuvonta- ja opastustyön lisäresurssit kohdistuvat erityisesti kuluttajien energianeuvontaan, energiatehokkuussopimuksiin ja energiakatselmuksiin. Toiminta tulee myös tukeutumaan Motivassa tehtävään energia- ja ilmastotoimien kehittämistyöhön.

Asiassa on lähdetty liikkeelle kokeiluluonteisesti kohdentamalla rahoitusta eri maakunnille. Energiavirasto on toteuttanut kokeiluluonteisen kilpailutuksen, jonka piirissä ensimmäisessä vaiheessa ovat Keski-Suomi, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Lappi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Näissä maakunnissa on mukana sekä jo energia- ja ilmastotyössä edistyneempiä että sellaisia maakuntia, joissa työ on monilta osin vasta käynnistymässä.

Energiaviraston rahoituksella toteutettava neuvonta, viestintä ja koulutus kohdistuvat useaan eri kohderyhmään eli kuntiin, yrityksiin ja kuluttajiin. Toiminta on koko maakunnan kattavaa.

Kokeiluvaiheesta saatujen tulosten perusteella tehdään suunnitelmat seuraaville vuosille. Tavoitteena on laajentaa neuvonta- ja opastustyö myös muihin maakuntiin. Tavoitteena on myös, että rahoituksen pohjalta alueilla havaitaan neuvontatyön hyödyt ja sitä resursoitaisiin maakunnissa myös itse.

Energiavirasto toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla olevia tehtäviä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja toimeenpanoon liittyen. Käytännön työtä tekee Motiva.

Lue myös

Ilmasto

Tukien tarjouskilpailuilla potkua tieliikenteen tankkaus- ja latausinvestoinneille

Energiavirasto järjestää dynaamisia eli perättäisiä tarjouskilpailuja, joiden voittajat saavat tukea tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien tankkaus- ja latausinvestoinneille. Suomi tarvitsee investointeja päästäkseen EU:n tavoitteisiin suurteholatureiden määrästä, tehosta ja sijainnista valtateiden varsilla.

09/2022

Ilmasto

Ostan uusiutuvaa sähköä, mutta aina ei tuule eikä aurinko paista - mistä on kyse?

Kuluttaja voi olla varma, että hänen ostamansa määrä vaikkapa tuulivoimalla tuotettua sähköä todella tuotetaan markkinoille. Miten energian alkuperä varmennetaan?

06/2022

Ilmasto

Suomi ylitti kirkkaasti EU:n tavoitteet energiatehokkuudessa

Valtion, elinkeinoelämän ja kuntien energiatehokkuussopimukset ovat olleet keskeisiä Suomen vuodelle 2020 asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa. Vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön perustuva malli toimii jatkossakin, vaikka haasteet kovenevat.

06/2022