Ilmasto

Energiavirasto ohjaa lisäresursseja alueelliseen neuvontaan

Valtion vuoden 2018 budjetissa on osoitettu Energiaviraston käyttöön rahoitusta, joka tullaan kohdentamaan alueilla toteutettavaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoimintaan.

05/2018

teksti Mervi Suni

kuvat Vilja Pursiainen

Alueellisen neuvonta- ja opastustyön lisäresurssit kohdistuvat erityisesti kuluttajien energianeuvontaan, energiatehokkuussopimuksiin ja energiakatselmuksiin. Toiminta tulee myös tukeutumaan Motivassa tehtävään energia- ja ilmastotoimien kehittämistyöhön.

Asiassa on lähdetty liikkeelle kokeiluluonteisesti kohdentamalla rahoitusta eri maakunnille. Energiavirasto on toteuttanut kokeiluluonteisen kilpailutuksen, jonka piirissä ensimmäisessä vaiheessa ovat Keski-Suomi, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Lappi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Näissä maakunnissa on mukana sekä jo energia- ja ilmastotyössä edistyneempiä että sellaisia maakuntia, joissa työ on monilta osin vasta käynnistymässä.

Energiaviraston rahoituksella toteutettava neuvonta, viestintä ja koulutus kohdistuvat useaan eri kohderyhmään eli kuntiin, yrityksiin ja kuluttajiin. Toiminta on koko maakunnan kattavaa.

Kokeiluvaiheesta saatujen tulosten perusteella tehdään suunnitelmat seuraaville vuosille. Tavoitteena on laajentaa neuvonta- ja opastustyö myös muihin maakuntiin. Tavoitteena on myös, että rahoituksen pohjalta alueilla havaitaan neuvontatyön hyödyt ja sitä resursoitaisiin maakunnissa myös itse.

Energiavirasto toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla olevia tehtäviä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja toimeenpanoon liittyen. Käytännön työtä tekee Motiva.

Lue myös

Ilmasto

Päästöt vähentyneet päästökauppalaitoksilla vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka oli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitosten päästöt pienenivät 6,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

06/2023

Ilmasto

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Ilmaisjaon piiriin kuuluvia laitoksia on Suomessa yhteensä noin 280. Muualla EU:n jäsenmaissa käytetyt ilmaisjaon mallit eroavat Suomen ilmaisjaon suoraviivaisesta menettelystä. Uudistuva EU-lainsäädäntö muuttaa päästöoikeuksien ilmaisjaon laskentaa ja kirjaamista vuodesta 2024 lähtien.

06/2023

Ilmasto

Suurten aurinkovoimaloiden esiinmarssi

Isot aurinkovoimalat yleistyvät merkittävästi tulevina vuosina ja yksittäisten voimaloiden koko kasvaa monikertaiseksi nykyisestä. Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa jopa 120:een ja tuotantokapasiteetti jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Energiaviraston ja Motivan Aurinkosähkövoimala-karttapalvelu näyttää mihin teollisen mittaluokan aurinkosähkövoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan.

12/2023