Energiamarkkinat

Joustavaan ja asiakaskeskeiseen sähköjärjestelmään – Älyverkkotyöryhmän loppuraportti valmistui

Älykäs sähköjärjestelmä on palvelualusta siirryttäessä kohti hajautetumpaa ja vähähiilistä sähköjärjestelmää. Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän loppuraportti valmistui.

11/2018

teksti Ville Väre

kuvat Sharosh Rajasekher/Unsplash

Ilmastonmuutoksen torjunnassa sähköntuotannon päästöjen vähentäminen on merkittävässä roolissa. Tätä ongelmaa ratkaisemaan työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän. Ryhmän tehtävänä oli selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Työryhmän ehdotukset jakaantuvat neljän eri teeman alle: selkeytetään sähkömarkkinaroolit ja -pelisäännöt, mahdollistetaan markkinaehtoiset kannusteet, luodaan tekniset edellytykset ja lisätään toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Vaikutusmahdollisuuksia asiakkaille

Raportin keskeisimpiä ehdotuksia on toimijoiden välisten roolien selkeyttäminen sähkömarkkinoilla, esimerkiksi verkkoyhtiöiden kuormanohjauksesta luovutaan hallitusti ja siirrytään markkinaehtoiseen, dynaamisempaan kulutuksen ohjaukseen viimeistään 30.4.2021. Erilaisten energiayhteisöjen muodostumista edistetään pientuotannon lisäämiseksi. Seuraavan sukupolven älymittarien ominaisuuksia ja roolia kulutusjoustossa kehitetään.

“Työryhmä on tehnyt hyvää työtä ja ehdotuksia on valmisteltu kokonaisvaltaisesti, jolloin ne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Nyt työssä alkaa seuraava tärkeä vaihe, kun muutoksia viedään käytäntöön. Markkinoiden ja teknologian kehitys jatkuu nopeampana kuin koskaan, sen vuoksi sääntelynkin on kehityttävä. Myös Energiavirasto on laittanut huomattavasti voimavaroja älykkään energiajärjestelmän edistämiseen”, toteaa Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi.

Kahden vuoden aikana työryhmä käsitteli erittäin laajasti erilaisia keinoja, joiden avulla joustava ja asiakaskeskeinen ratkaisu saavutetaan. Kokonaisuutena työryhmän ehdotukset tulevat lisäämään asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja hyötyjä niin talouden kuin ympäristönkin kannalta.

Älyverkkotyöryhmän keskeisimmät ehdotukset ovat:

 • Markkinaehtoinen kulutusjousto hyödyttää asiakasta eniten
 • Mahdollistetaan erilaiset energiayhteisöt
 • Seuraavan sukupolven älymittarit mahdollistavat kuormanohjauksen
 • Asiakkaille lisää vaikutusmahdollisuuksia sähkönsiirtomaksuun
 • Yhdistetty sähköenergia- ja sähkönsiirtolasku mahdolliseksi kaikille asiakkaille ja myyjille
 • Itsenäinen joustopalveluntarjoaja voi toimia kaikilla sähkömarkkinapaikoilla, kun varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu
 • Sähkövarastojen omistaminen ja käyttö ovat kilpailtua liiketoimintaa
 • Edistetään joustopalveluiden hyödyntämistä verkkotoiminnassa
 • Sähkön varastoinnin tulee olla verotonta
 • Suhteellista sähköveroa ei tule ottaa käyttöön
 • Energiajärjestelmien tulee tukea toisiaan markkinaehtoisesti
 • Rakennussääntelyn tulisi edistää sähkön kulutusjoustoa ja älykästä sähköautojen latausta kustannustehokkaasti
 • Toimiala- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä laajennetaan kyberturvallisuusuhkien kartoittamiseksi, torjumiseksi ja niistä palautumiseksi

Tarkemmin ehdotuksista voi lukea työryhmän loppuraportista työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Älyverkkotyöryhmä luovutti raporttinsa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle lokakuussa 2018.

Lue myös

Energiamarkkinat

Häiriöihin sähköverkossa on varauduttu suunnitelmallisesti

Erilaisiin sähköverkkoon kohdistuviin häiriöihin varautuminen on kriittinen osa sähköverkkoyhtiöiden toimintaa. Tämän talven mahdollinen sähköpulatilanne on harvinainen, mutta siihen on varauduttu.

12/2022

Energiamarkkinat

Komission kaasupaketti luo edellytykset uusiutuvalle ja vähähiiliselle kaasunkäytölle

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2021 kaasupaketin, joka on ensimmäinen merkittävä muutos EU:n kaasumarkkinasääntelyyn sitten vuoden 2009 ja kolmannen energiapaketin hyväksymisen. Kaasupaketin kaksi keskeisintä lainsäädäntöehdotusta ovat direktiivi- ja asetusehdotus uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoista.

04/2022

Energiamarkkinat

Sähkön myynnin ja jakelun yhteislaskutusta edistetään

Asiakkaiden mahdollisuuksia saada yksi sähkön myynnin ja jakelun sisältävä sähkölasku ollaan parantamassa. Energiaviraston asettama Älyverkkoforum on käsitellyt yhteislaskutuksen käytännön toimeenpanoa. Energiavirasto toimittaa kesäkuun aikana työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset lainsäädännön jatkovalmisteluun.

06/2021