Kuluttaja

Sähkölaskuista hyvitystä kuluttajille

Maaliskuussa 2023 voimaan astuneen väliaikaisen lainsäädännön perusteella kuluttajat ovat oikeutettuja takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen. Hyvitykseen oikeutetut asiakkaat saavat sähköyhtiöltään hyvityksen laskutuksessa automaattisesti.

04/2023

teksti Minna Mattsson ja Jani Kostiainen

kuvat Unsplash

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tuli voimaan 6.3.2023. Hyvitys voidaan myöntää kuluttaja-asiakkaille, joiden arvonlisäverollinen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta tai käytössä on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa.

Kuka on oikeutettu sähköhyvitykseen?

Laissa määritelty kuluttaja-asiakas on oikeutettu sähköhyvitykseen, jos tarkastelukuukauden aikana eli vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa

1) loppukäyttäjän kiinteähintaisen sähkönmyyntisopimuksen arvonlisäverollinen kokonaishinta ylittää 10 snt/kWh,

2) loppukäyttäjällä on ollut dynaamisen hinnan sähkösopimus eli pörssihintoihin sidottu sähkösopimus (ns. pörssisähkö) tai

3) loppukäyttäjän muun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun sähkönmyyntisopimuksen kulutuksella painotettu arvonlisäverollinen keskihinta ylittää 10 senttiä kilowattitunnilta.

Loppukäyttäjän oikeutus sähköhyvitykseen syntyy, jos jokin kolmesta ehdosta täyttyy tarkastelukuukauden aikana.

Paljonko sähköhyvitystä voi saada?

Hyvityksen määrä on 50 prosenttia sähkölaskun sähköenergian arvonlisäverollisesta myyntihinnasta omavastuun ylittävältä osalta. Hyvitystä ei voi saada siirtohinnasta eikä sähköveroista. Hyvityksen määrään vaikuttavat kuukausikohtainen omavastuu, maksimihyvitys sekä minimihyvitysmäärä.

Jotta hyvitystä voi saada, on sähköenergialaskun oltava kyseiseltä kuukaudelta yli 90 euroa. Hyvityksen määrä lasketaan kuukausittaisen 90 euron suuruisen omavastuun jälkeisestä summasta. Hyvityksen määrä voi olla enintään 700 euroa kuukautta kohden. Hyvitystä ei makseta, jos hyvityksen määrä kuukauden osalta on alle viisi euroa. Tammikuun hyvitys maksetaan kaksinkertaisena.

Energiaviraston verkkosivuille on koottu esimerkkilaskelmia, miten hyvitys määräytyy erilaisissa tilanteissa.

Sähköyhtiö tekee hyvityksen suoraan asiakkaalle

Jos ehdot hyvityksen saamiselle täyttyvät, asiakkaan ei tarvitse itse hakea hyvitystä. Käytännössä sähköyhtiö hyvittää laissa määritetyn summan automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa. Jos sähköhyvitys on suurempi kuin sähköenergialaskun laskutettava summa, siirtyy hyvittämättä jäänyt sähköhyvityksen osuus tehtäväksi seuraavassa sähköenergialaskussa.

Jos asiakas ei ole enää sähköyhtiön asiakas eikä sähköhyvitystä voida maksaa sähkölaskun hyvityksenä, sähköyhtiö maksaa osuutensa hyvityksestä joko maksuosoituksena tai asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Jos sähkönmyyjää on vaihdettu, asiakkaan kannattaa olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä sähköyhtiöön ja toimittaa tarvittavat tiedot hyvityksen maksamiseen.

Konkurssiyhtiöiden asiakkaat hakevat hyvitystä itse

Jos sähkönmyyjä menee konkurssiin tai muutoin lopettaa toimintansa eikä pysty maksamaan hyvityksiä, asiakas voi hakea hyvitystä Energiavirastolta. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.7.2023. Energiavirasto avaa tarvittaessa hakemusten jättämistä varten sähköisen asiointilomakkeen.

Miten ja milloin hyvitykset maksetaan?

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä. Asiakas voi olla oikeutettu molempiin hyvityseriin tai jompaankumpaan.

Hyvityserien määrä lasketaan kahdella eri tavalla. Ensimmäisen erän hyvityksen määrä lasketaan marraskuun ja joulukuun 2022 sähkölaskuista. Toisen erän hyvityksen määrä lasketaan tammikuun 2023 sähkölaskun mukaan ja se kerrotaan kahdella.

Ensimmäinen erä sähköhyvityksestä maksetaan lähtökohtaisesti huhtikuussa erääntyvällä laskulla. Jos asiakkaalle ei tule laskua huhtikuussa, ensimmäinen erä maksetaan sitä seuraavalla laskulla. Hyvityksen toinen erä maksetaan sitä seuraavalla laskulla.

Hyvityksen maksamiseen lisäaikaa vain poikkeusluvalla

Sähköyhtiöt maksattavat hyvitykset suoraan asiakkailleen. Tämä on edellyttänyt muutosten tekemistä yhtiöiden tietojärjestelmiin.

Energiaviraston myöntämällä poikkeusluvalla yhtiölle voidaan myöntää lisäaikaa hyvitysten maksamiseen, mikäli maksatuksen edellyttämät muutokset tietojärjestelmään viivästyvät syystä, jota sähköyhtiö ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. Yhtiöt voivat saada lisäaikaa enintään kolme kuukautta hyvityksen laissa muutoin määritetystä maksuajankohdasta eteenpäin.

Energiaviraston verkkosivuilta löytyy päivittyvä listaus sähköyhtiöistä, joille on myönnetty lisäaikaa hyvitysten maksamiseen.

Energiavirasto valvoo, että sähköyhtiöt maksavat sähköhyvitykset asiakkailleen lain mukaisesti.

Virheellisessä hyvityksessä ensin yhteys sähköyhtiöön

Asiakkaan tulee olla yhteydessä sähkönmyyjään ja vaatia virheen korjaamista tilanteissa, joissa sähköyhtiö ei maksa hyvitystä, johon asiakas on oikeutettu. Yhtä lailla, jos yhtiö on maksanut hyvityksen virheellisen suuruisena tai muuten virheellisesti, hyvityksen maksaminen on viivästynyt tai tapahtunut muuten virheellisesti. Sähköyhtiöllä on kuukausi aikaa käsitellä vaatimus virheen korjaamisesta.

Vaatimus virheen korjaamisesta pitää tehdä sähkönmyyjälle 30 päivän kuluessa sen sähkölaskun eräpäivästä, missä virhe on ilmennyt. Jos hyvityksen maksaminen on viivästynyt, asiakas voi vaatia hyvityksen maksamista viimeistään 30 päivän kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana sähkönmyyjän olisi pitänyt maksaa hyvitys.

Mikäli sähköyhtiö ei korjaa virhettä tai sähköyhtiö ei ilmoita perusteluita vaatimuksen hylkäämiselle, asiakas voi tehdä Energiavirastolle hakemuksen virheen korjaamiseksi.

Energiavirasto ei kuitenkaan käsittele hakemuksia, jos asiakas ei ole ensin vaatinut virheen korjaamista sähkönmyyjältä tai hakemus on lähetetty Energiavirastoon ennen kuin sähköyhtiölle osoitettu kuukauden käsittelyaika virheen korjaamiseksi on täyttynyt, ellei hakemuksen tutkimiselle ole painavaa syytä. Hakemukseen on liitettävä sähköyhtiön ilmoitus. Energiavirasto avaa hakemusten jättämistä varten sähköisen asiointilomakkeen.

Lue myös

Kuluttaja

Oikeaa ja ajantasaista tietoa sähkösopimuksen kilpailuttajalle

Erilaisten sähkösopimustyyppien valikoima on kasvanut, ja niiden vertailu on käynyt entistä monimutkaisemmaksi. Verkosta löytyy kuluttajalle useita erilaisia sähkösopimusten vertailusivustoja, mutta vain yksi niistä on viranomaisen ylläpitämä palvelu. Sen tietojen oikeellisuudesta säädetään erikseen lailla.

12/2023