Kuluttaja

Oikeaa ja ajantasaista tietoa sähkösopimuksen kilpailuttajalle

Erilaisten sähkösopimustyyppien valikoima on kasvanut, ja niiden vertailu on käynyt entistä monimutkaisemmaksi. Verkosta löytyy kuluttajalle useita erilaisia sähkösopimusten vertailusivustoja, mutta vain yksi niistä on viranomaisen ylläpitämä palvelu. Sen tietojen oikeellisuudesta säädetään erikseen lailla.

12/2023

teksti Minna Mattsson

kuvat Karl Attard / Canva

Sähkön hinnan vertailupalvelu www.sahkonhinta.fi on Energiaviraston ylläpitämä palvelu, joka on lähtökohtaisesti neutraali ja puolueeton tietolähde kuluttajalle.

Sähkönhinta.fi -palvelu kattaa kaikki kuluttajille sähköä tarjoavat sähkönmyyjät ja niiden yleisesti tarjolla olevat tuotteet. Palveluun on listattu yhteensä noin 200 sopimustuotetta, reilulta 50 sähkönmyyjältä. Energiavirasto valvoo ilmoitettuja tuote- ja hintatietoja. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, virasto velvoittaa sähkön myyntiyhtiön korjaamaan virheelliset tiedot.

– Vertailupalvelu on ollut käytössä jo vuodesta 2006 ja vuosittain jopa 100 000 suomalaista käyttää palvelua sähkösopimusten vertailussa. Vuoden 2023 aikana sivuston vierailumäärät ovat kasvaneet reippaasti. Taustalla vaikuttaneet aktiivinen uutisointi ja hetkittäiset hintapiikit, kertoo Energiaviraston vertailupalvelusta vastaava analyytikko Markus Nora.

Tarkkana vertailussa

Energiaviraston palvelu on luotettava ja toimintaperusteiltaan läpinäkyvä vertailutiedon lähde.

– Sahkonhinta.fi -palvelussa sähköntarjoaja ei voi esimerkiksi ostaa parempaa näkyvyyttä tuotteelleen, vaan tarjolla olevat tuotteet ovat tasapuolisesti esillä, Nora korostaa.

Verkosta löytyy monia muitakin vertailusivustoja, jotka toimivat kaupallisin perustein. Kaupallisissa vertailupalveluissa kuluttajan on käytännössä varsin vaikea arvioida, miten kattavasti eri toimittajien sopimustuotteita hänelle näytetään. Eri palveluissa sopimusten lajittelun vaihtoehdot myös saattavat erota toisistaan, mikä voi vaikeuttaa ja hidastaa vertailua.

Laki turvaa neutraalia ja oikeaa vertailutiedon kuluttajille

Kesäkuussa 2023 astui voimaan erillinen laki, joka koskee sähkön toimitussopimusten vertailusivustoa. Laki velvoittaa sähkön myyjiä ilmoittamaan Energiavirastolle sähkön myyntituotteiden hintatiedot.

Laki antaa Energiavirastolle lisää toimivaltaa valvoa sähkötuotteiden tietojen oikeellisuutta ja vaatia myyjiä korjaamaan palveluun ilmoittamiaan tietoja.

– Kaikissa EU-maissa ei ole ollut samalla tavalla tarjolla luotettavaa vertailuvälinettä. Suomessa laki mahdollistaa, että jatkossa tietojen korjausprosessi on virallisempi ja toistuvista virheistä voi seurata muutakin kuin pelkkää mahdollinen mainehaitta, Nora toteaa.

Virasto voi määräajaksi rajoittaa myyjän sopimustarjousten julkaisua vertailupalvelussa, jos vähittäismyyjä toistuvasti antaa sivustolle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa myyntitarjouksistaan.

Sopimustyyppien määrä kasvanut – uutuutena osittain joustavat sopimukset

Energiakriisi on kasvattanut sähkösopimusten valikoimaa. Ennen oli tarjolla lähinnä toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisia ja pörssisähköön sidottuja sopimuksia, mutta nykyisin on tarjolla monimuotoisempi joukko sopimustyyppejä.

Esimerkiksi kysyntäjoustoon kannustava sähkösopimus on verrattain uusi ja nopeasti yleistynyt sopimustuote. Niissä asiakkaan sähköstä maksama hinta pienenee tai kasvaa riippuen siitä, käyttääkö asiakas sähköä matalan vai korkean hinnan hetkellä.

Tämän tyyppisessä hybridisopimuksessa on kiinteähintaisen sopimuksen turvaa ja sähkönkäytön ajoittamisen hintakannustinta.

Kuluttajien kannattaa olla tarkkana vertaillessaan joustavia hybridisopimuksia ja perehtyä hyvin sopimusehtoihin. Kiinteän hinnan lisäksi niiden välillä on eroja myös siinä, miten ja kuinka paljon loppukäyttäjä voi kulutuksen ajoituksellaan vaikuttaa lopulliseen hintaan.

– Hybridisopimusta tehdessä kuluttajan on hyvä tarkistaa, että kiinteä hinta ei ylitä määräaikaisten sopimusten hintoja, sillä kulutusvaikutus on ainakin kerrostalossa asuvilla verrattain pieni, eikä todennäköisemmin vaikuta sähkölaskun loppusummaan kovin paljon, Nora vinkkaa.

Tarjolla lyhyitä kiinteähintaisia sopimuksia

Alkutalvella 2022 ennätyskorkeiden tukkuhintojen ja korkeiksi kohonneiden futuurihintojen vuoksi osa sähkön myyjistä lopetti kokonaan määräaikaisten sähkösopimusten tarjoamisen. Kun suurin hintaheilunta markkinoilla rauhoittui, määräaikaiset sopimukset palasivat taas valikoimiin.

Kuluttajille on nyt taas tarjolla normaaliin tapaan määräaikaisia sähkösopimuksia. Uutta on, että niiden kesto vaihtelee kolmesta kuukaudesta, kuuteen kuukauteen, vuoteen ja kahteen vuoteen. Kuukausien mittaiset sopimukset ovat uusi tuote valikoimassa.

– Lyhyt muutaman kuukauden tai puolen vuoden mittainen määräaikainen sopimus voi sopia esimerkiksi käyttäjälle, joka haluaa varmistaa, että sähkölaskut eivät nouse ennakoimattoman korkeiksi esimerkiksi talvikaudella, mutta pidemmällä aikavälillä haluaa hyötyä pörssisidonnaisuuden ja kulutusjouston mahdollistamista säästöistä, Nora pohtii.

– Määräaikaisten sopimusten suosio vaikuttaa pysyneen melko vakaana. Jos määräaikaisten sopimusten irtisanomisperusteita päätettäisiin löyhentää tulevaisuudessa, on todennäköistä, että niiden tarjonta vähenisi, hän arvioi.

Nora näkee, että tietyllä hinnalla kiinnitetyn sopimuksen ennenaikainen päättyminen lisäisi yhtiöiden taloudellisen tappioiden riskiä, mikä näkyisi mahdollisesti sopimushintojen nousuna ja paineena hinnoitella ne sen mukaisesti. Kalliit määräaikaiset sopimukset eivät tällöin välttämättä olisi enää kuluttajille houkuttelevia, mikä laskisi niiden kysyntää.

Pörssisähkön suosio kasvussa

Pörssisähkönhintaan sidottu sähkösopimus on kasvattanut suosiotaan vuoden 2023 aikana. Noran mukaan pörssisidonnaiset sopimukset ovat pitkällä tähtäimellä edullisimpia – ja usein myös lyhyelläkin aikavälillä.

Olkiluoto 3 käynnistymisen ja runsaan tuulivoiman tuotannon ansiosta pörssisähkön hinta on ollut verrattain edullista. Korkeita hintapiikkejä on nähty kevään 2023 jälkeen vain hetkittäin siirtoyhteyksien tai voimaloiden vikaantumisten yhteydessä. Ajoittain pörssisähkön hinta on painunut jopa negatiiviseksi.

Valtaosalla myyjistä sähkön tuntikohtainen hinta määräytyy sähköpörssin Suomen hinta-alueen tuntihinnan eli spot-hinnan mukaisesti. Tällöin negatiivisen hinnan aikana käytetystä sähköstä useimmat asiakkaat saavat asianmukaisen hintahyvityksen.

– Pörssisähköä ostavilla asiakkailla negatiivinen hinta pienentää sähkölaskua, jos sopimuksessa ei ole hintaa alhaalta päin rajoittavia tekijöitä. Hinta laskee kuitenkin vain myynnin osalta. Koska siirrosta pitää myös maksaa, ei kuluttamalla voi käytännössä tienata, toteaa Nora.

Osalla yhtiöistä on kuitenkin sopimusehdoissa määritelty erikseen mitä asiakas maksaa pörssihinnan ollessa negatiivinen, joten asiakkaalta vaaditaan tarkkaavaisuutta myös sopimusehtojen läpikäynnissä.

Sopimusten ehdot myös muuttuneet

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen etu on sen vaivattomuus. Se sopii hyvin kuluttajille, joilla ei ole halua tai edellytyksiä aktiivisesti ajoittaa kulutustaan halvimmille tunneille. Sopimuksen voi useimmiten päättää lyhyellä irtisanomisajalla.

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnat heijastelevat nykyisin markkinahintoja muutaman kuukauden viiveellä – hieman samaan tapaan, kuten asuntolainojen koroissa pankkien omat primekorot seuraavat Euriboria.

– Lähtökohtaisesti muutosten pitäisi heijastella kustannusten ja markkinahintojen liikkeitä.

Toistaiseksi voimassa olevat sopimus on yhtiöiden perustuote, johon asiakas ohjataan esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen päätyttyä, ellei asiakas uusi sopimusta tai solmi pörssisähkösopimusta. Kesäkuussa voimaan astuneen sähkömarkkinalain muutoksen mukaan energiayhtiöt eivät voi siirtää asiakasta pörssisähkön käyttäjäksi ilman asiakkaan suostumusta.

Vertailua halutaan helpottaa jatkossa

Vaikeammin ennakoitava sähkön markkinahinta ja muuttunut sopimustarjonta ovat tehneet sopimusten vertailun entistä monimutkaisemmaksi asiakkaille. Tätä halutaan helpottaa jatkossa.

– Voimme parantaa vertailupalvelun käyttöä, jotta eri tuotteiden vertailu olisi helpompaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa myyntituotteet voidaan esittää joko yhdellä listalla tai sopimustyypeittäin lajiteltuna omilla listoillaan. Pörssihintaisten tuotteiden vuosikustannusarvioihin pyritään saamaan mukaan valinnainen vuosikulutukseen perustuva kulutusprofiilivaikutus. Hybridihinnoittelumallit on tarkoitus lisätä järjestelmän tukemien mallien piiriin, Nora listaa uudistuskohteita.

Vaikka sähkösopimuksen kilpailutus vaatii hieman aikaa ja keskittymistä, kannattaa se silti aina. Oma sähkösopimus kannattaa Noran mukaan kilpailuttaa viimeistään silloin, kun myyjä ilmoittaa hinnan muutoksista.

– Sähkönkulutusta kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan siirtää edullisemmille tunneille sopimustyypistä riippumatta. Kulutushuippujen tasaamisesta hyötyvät kaikki sähkönkäyttäjät.

 

Muista kilpailuttaessa sähkösopimusta

  • Sopimukset ovat erilaisia. Pohdi millainen sopimustyyppi on sinulle sopivin.
  • sahkonhinta.fi -palvelussa voit luotettavasti vertailla eri sähkönmyyjien sopimuksia. Täytä sähkön käyttöpaikan postinumero ja arvio sähkön vuosikulutuksestasi. Voit tarkistaa oman vuosikulutuksesi sähkölaskusta, energiayhtiön tai sähkön siirrosta vastaavan energiayhtiön verkkopalvelusta. Voit arvioida sähkönkulutuksen sivustolta löytyvien esimerkkien avulla.
  • Vertaile sähkönmyyjien tarjoamia sopimustuotteita. Voit rajata ja järjestää niitä eri kriteerein.
  • Kun vertailet sopimuksia – kiinnitä huomioita myös sopimusten ehtoihin, älä pelkkään hintaan.
  • Valitse itsellesi sopivin sähkönmyyjä ja sopimus. Ota yhteys valitsemaasi sähkönmyyjään tai täytä myyjän verkkosivuilla sähkösopimuksen tilauslomake.
  • Sähkönmyyjä hoitaa vanhan sähkösopimuksesi irtisanomisen. Jos muutat uuteen kohteeseen, sähkönmyyjä hoitaa myös siirtosopimuksen verkkoyhtiön kanssa.

Lue myös

Kuluttaja

Sähkölaskuista hyvitystä kuluttajille

Maaliskuussa 2023 voimaan astuneen väliaikaisen lainsäädännön perusteella kuluttajat ovat oikeutettuja takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen. Hyvitykseen oikeutetut asiakkaat saavat sähköyhtiöltään hyvityksen laskutuksessa automaattisesti.

04/2023