Ilmasto

Energiatehokkaat tuotteet leikkaavat jo yli kymmenyksen EU:n energiankulutuksesta

Tuotteiden ekosuunnittelun ja energiamerkintöjen vaikutus voi yllättää monet. EU-tasolla sääntelyn arvioidaan laskeneen primäärienergian kulutusta jo kaksitoista prosenttia. Toimiviksi todetut ekosuunnitteluvaatimukset laajenevat nyt yhdessä uusien kiertotalousvaatimusten kanssa uusiin tuoteryhmiin.

05/2024

teksti Anu Becker

kuvat Pexels

Energiatehokkaampien tuotteiden ansiosta keskimääräinen kotitalous EU:ssa käytti vuonna 2022 tuhat kilowattituntia eli 24 prosenttia vähemmän sähköä verrattuna tilanteeseen ilman sääntelyä. Polttoaineen käytöstä leikkaantui seitsemän prosenttia. Kotitaloudet käyttävät keskimäärin jo 72 ekosuunnittelun piirissä olevaa tuotetta. Sähkönkulutuksen arvioidaan jatkavan vähenemistään yhden kahden prosentin vuosivauhtia.

Koko EU:n tasolla energiatehokkaammat tuotteet leikkasivat vuonna 2022 kaksitoista prosenttia primaarienergian kulutuksesta. Vuoteen 2030 mennessä ekosuunnittelun säästövaikutuksen arvioidaan olevan jo 18 prosenttia. Tuotteiden energiatehokkaampi käyttö on samalla vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä ja säästänyt juomavettä.

Ekosuunnittelun vaikuttavuutta arvioivat tuoreet luvut löytyvät Euroopan komission vuosittain tilaamasta Ecodesign Impact Accounting -raportista. Raportti analysoi ja ennustaa vuosien 1990-2050 ekosuunnitteluvaikutuksia laajalle 340 tuotteen ryhmälle autonrenkaista elintarvikkeiden säilöntään.

Ekosuunnittelun vaikutukset näkyvät positiivisesti myös taloudessa. Raportin mukaan eurooppalaisten yritysten liikevaihto on kasvanut ja uusia työpaikkoja syntynyt. Ekosuunnittelutoimien arvioidaan säästäneen 89 miljardia euroa talouden kulutusmenoja vuonna 2022, ja vuonna 2030 summan ennustetaan nousevan 150 miljardiin.

Euroopan tasolla näkyvissä isoissa luvuissa kertautuvat yksittäisten tuoteryhmien harppaukset energiatehokkuudessa. Lähes jokaisesta kodista löytyvän jääkaappi-pakastimen energiankulutus on laskenut alle puoleen vuosien 1990–2020 aikana, vaikka laitteen tilavuus on kasvanut. Samalla ajanjaksolla pyykinpesukoneiden sähkön- ja vedenkulutus on laskenut yhteen kolmasosaan aiemmasta.

Ekosuunnittelun ja energiamerkintöjen tuoma parannus jääkaappi-pakastimien ja pyykinpesukoneiden energian ja veden kulutukseen vuosina 1990-2020. Lähde: EC EIA Overview Report 2023

Pohjoismaiden säästöt laskennassa

Vuonna 2020 koskeneen selvityksen perusteella Suomi onnistui säästämään energiaa hieman EU:n keskiarvoa paremmin lämmitykseen käytettävän suuremman energiamäärän vuoksi.

Ekosuunnittelulla ja energiamerkinnöillä saavutettuja maakohtaisia säästöjä päästään tarkastelemaan Pohjoismaissa tänä kesänä. Nordsyn-projektissa parhaillaan päivitettävä laskentatyökalu laskee energiasäästöjä kahdella eri menetelmällä. Ylhäältä alas suuntautuva menetelmä skaalaa arvioidut säästöt EU-tasolta Pohjoismaiden tasoon hyödyntäen tuotekohtaisia asteikkoja. Alhaalta ylös suuntautuva menetelmä arvioi todelliset säästöt myyntidatan avulla. Molemmat menetelmät tulevat löytymään Nordcrawl -online-alustalta, jossa voi tehdä tuoteryhmittäin vaihtoehtoisia laskelmia sivulle tallennetun datan avulla.

                                         Energiansäästö vuonna 2022

Suomen energiasäästöstä ekosuunnittelun toimet kattoivat 42 prosenttia vuonna 2022.

Ekosuunnittelu- ja kiertotalousvaatimukset lähes kaikille tuoteryhmille

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsäädöksillä on saatu aikaan merkittäviä säästöjä energiankulutukseen ja luotu samalla myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Ekosuunnittelu on kiistatta yksi tehokkaimmista poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta EU:ssa.

Toimivaksi todetun ekosuunnittelun soveltamisalaa ollaan nyt laajentamassa energiaan liittyvistä tuotteista hyvin monipuoliseen tuotejoukkoon EU:n markkinoilla. Uusia tuoteryhmiä siirretään ekosuunnitteluvaatimusten piiriin asteittain. Kokonaan vaatimusten ulkopuolelle ovat jäämässä lähinnä elintarvikkeet, lääkkeet ja rehut.

Samalla kun ekosuunnitteluvaatimukset laajenevat, niiden rinnalle nostetaan kattavia kiertotalousvaatimuksia. Uudistuva ekosuunnitteluasetus huomioi tuotteen koko elinkaaren ja asettaa vähimmäisvaatimuksia muun muassa tuotteiden hiilijalanjäljelle, korjattavuudelle, kierrätettävyydelle, kierrätysmateriaalien käytölle ja myymättä jääneiden tuotteiden hävitykselle. Tulevaisuudessa kuluttajat löytävät tiedot tuotteen materiaaleista ja korjattavuudesta digitaalisesta tuotepassista.

Euroopan parlamentti hyväksyi uuden ekosuunnittelun asetusehdotuksen huhtikuussa. Jos neuvosto hyväksyy asetusehdotuksen suunnitellun mukaisesti toukokuussa, uusi asetus on tulossa voimaan kesäkuun aikana. Kerromme asetuksen sisällöstä tarkemmin Reilua energiaa -lehden syksyn numerossa.

Arvioitu ekosuunnittelun ja energiamerkintöjen tuoma primäärienergian säästö EU:ssa verrattuna tilanteeseen ilman sääntelyä

  • Vuonna 2020: 1038 TWh (10 %)
  • Vuonna 2022: 1072 TWh (12 %)
  • Vuonna 2030: 1418 TWh (18 %)

Lähde: Ecodesign Impact Accounting: Overview Report 2023

Lue myös

Ilmasto

Päästöt vähentyneet päästökauppalaitoksilla vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka oli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitosten päästöt pienenivät 6,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

06/2023

Ilmasto

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Ilmaisjaon piiriin kuuluvia laitoksia on Suomessa yhteensä noin 280. Muualla EU:n jäsenmaissa käytetyt ilmaisjaon mallit eroavat Suomen ilmaisjaon suoraviivaisesta menettelystä. Uudistuva EU-lainsäädäntö muuttaa päästöoikeuksien ilmaisjaon laskentaa ja kirjaamista vuodesta 2024 lähtien.

06/2023

Ilmasto

Suurten aurinkovoimaloiden esiinmarssi

Isot aurinkovoimalat yleistyvät merkittävästi tulevina vuosina ja yksittäisten voimaloiden koko kasvaa monikertaiseksi nykyisestä. Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa jopa 120:een ja tuotantokapasiteetti jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Energiaviraston ja Motivan Aurinkosähkövoimala-karttapalvelu näyttää mihin teollisen mittaluokan aurinkosähkövoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan.

12/2023