Energiamarkkinat

Maakaasumarkkinoiden avautuminen osa laajempaa EU:n energiapolitiikkaa

Avoimien markkinoiden ja uusien kaasun hankintalähteiden ansiosta kaasun saatavuus paranee ja kilpailu tehostuu. Ensi vuodesta lähtien myös kuluttajilla on mahdollisuus kilpailuttaa kaasuntoimittajansa.

10/2019

teksti Meri-Katriina Pyhäranta

kuvat Baltic Connector Oy

Euroopan unionin energiapolitiikan kulmakiviä ovat energian toimitusvarmuus, tehokkaat ja toimivat sisämarkkinat sekä energian tuotannon ja käytön kestävyys. Energiamarkkinoiden keskeisiä tavoitteita ovat siten energian saatavuus keskeytymättömästi ja kohtuulliseen hintaan, energiamarkkinoiden kilpailukyky ja tehokkuus, energiatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen vähähiiliseen talouteen. Nämä tavoitteet ovat myös keskeisessä asemassa Suomen maakaasumarkkinoiden avautuessa kilpailulle vuoden 2020 alussa.

Vuosien ajan kaikki Suomessa käytetty maakaasu on ollut peräisin Venäjältä. Vaikka kaasun toimitus Venäjältä Suomeen on sujunut luotettavasti, riippuvuus Venäjästä ainoana kaasun hankintalähteenä on herättänyt huolta maakaasun toimitusvarmuuden haavoittuvuudesta. Kilpailua maakaasun tukkumarkkinoilla ei ole käyty nimeksikään, sillä yksi vertikaalisesti integroitunut yhtiö on vastannut sekä kaasun maahantuonnista että kaasun siirtoon käytettävästä siirtoverkosta. Näin siitä huolimatta, että Euroopan unioni antoi jo 1990-luvun lopulla ensimmäisen energiapakettinsa energiamarkkinoiden avaamiseksi ja kilpailun tehostamiseksi. Syy Suomen maakaasumarkkinoiden kehityksen hitauteen on kuitenkin ollut selvä. Ilman yhteyttä muihin Euroopan unionin jäsenmaihin markkinoiden eristäytyneisyyttä ei ole voitu päättää.

Markkina odottaa toimijoita

Vuoden 2020 alussa käyttöön otettavan Balticconnector-yhdysputken ja viime vuosina rakennettujen LNG-terminaalien ansiosta kaasua voidaan jatkossa hankkia myös muista lähteistä kuin Venäjältä. Uusien kaasun hankintalähteiden ja avoimien markkinoiden ansiosta kaasun saatavuus ja hinnoittelu eivät jatkossa ole enää harvojen toimijoiden käsissä. Kilpailu tehostuu, kun siirtoverkko eriytetään kaasun maahantuonnista ja sitä kautta uusille toimijoille tulee mahdollisuus toimittaa kaasua avoimilla ja tasapuolisilla ehdoilla Suomen maakaasujärjestelmässä. Kaasun kuluttajat saavat mahdollisuuden kilpailuttaa ja valita kaasun toimittajansa, ja siten myös vaikuttaa ostamansa kaasun hintaan. Lisäksi kaasu voidaan nähdä yhtenä väliaikaisena ratkaisuna vähähiilisyyteen, jos kivihiilen käyttö korvataan yhä enenevässä määrin pienempipäästöisellä maakaasulla.

Toki avautuvien maakaasumarkkinoiden hyödyt tulevat näkyväksi vasta, kun markkinat ovat avautuneet ja kaasun toimitukset Suomen maakaasujärjestelmässä alkavat uuden markkinamallin mukaisesti. Toivottavaa on, että markkinoille tulisi mahdollisimman paljon uusia toimijoita ja että kaasua alettaisiin merkittävässä määrin tuoda myös muualta kuin Imatran rajapisteen kautta. Tulevaisuus näyttää mihin suuntaan maakaasumarkkinat kehittyvät ja mikä on maakaasun – ja biokaasun – asema Suomen energiakentässä pitkällä aikavälillä.

Lue myös

Energiamarkkinat

Häiriöihin sähköverkossa on varauduttu suunnitelmallisesti

Erilaisiin sähköverkkoon kohdistuviin häiriöihin varautuminen on kriittinen osa sähköverkkoyhtiöiden toimintaa. Tämän talven mahdollinen sähköpulatilanne on harvinainen, mutta siihen on varauduttu.

12/2022

Energiamarkkinat

Mitä tapahtui sähkömarkkinoilla vuonna 2022?

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen energiavuosi. Energiajärjestelmää ravisteli erityisesti kaasun, sähkön, öljyn, kivihiilen sekä puupolttoaineiden tuonnin päättyminen Venäjältä. Äkillinen muutos vaikutti koko energiajärjestelmään sekä sähkömarkkinoihin monella tapaa.

03/2023

Energiamarkkinat

Ovatko sähkömarkkinat rikki? 10 kysymystä sähkömarkkinoista

Poikkeuksellisen korkea sähkön hinta ja suuret hintavaihtelut kurittivat niin kotitalouksia kuin yrityksiä vuonna 2022. Hintakehitys ja sähkön toimitusvarmuus olivat hetkittäin suuria kysymysmerkkejä ja loivat epävarmuutta kuluttajien ja yritysten arkeen. Syytä on haettu toimimattomista markkinoista. Toimivatko sähkömarkkinat niin kuin niiden pitäisi toimia?

03/2023